EU Projekti

EU Projekti

- Najava petog javnog poziva Interreg Euro-MED 2021-2027 programa (Poziv će biti otvoren od 18. juna do 26. septembra 2024. godine)

https://www.dei.gov.ba/bs/a

- Javni poziv mladima za učešće u Vijeću mladih EUSAIR (Krajnji rok za apliciranje je 27. maj 2024. godine)

https://www.dei.gov.ba/bs/javni-poziv-mladima-za-ucesce-u-vijecu-mladih-eusair

- Jacanje kapaciteta JLS za pripremu projekata (12.03.2024.)

http://www.sogfbih.ba/vijest/jacanje-kapaciteta-jls-za-pripremu-projekata

- Poziv za učešće na Info sesiji povodom drugog poziva Programa za dunavsku regiju (24.10.2023.)

http://www.sogfbih.ba/vijest/poziv-za-ucesce-na-info-sesiji-povodom-drugog-poziva-programa-za-dunavsku-regiju

- Poziv za podnošenje prijedloga projekata: Podrška JLS i/ili organizacijama civilnog društva za borbu protiv diskriminacije i govora mržnje (20.10.2023.)

http://www.sogfbih.ba/javni-poziv/poziv-za-podnosenje-prijedloga-projekata-podrska-jls-iili-organizacijama-civilnog

- Podrška Vijeća Evrope lokalnim zajednicama iz BiH u apliciranju na međunarodni Program partnerstva za otvorenu vlast na lokalnom nivou - informativna sesija (18.10.2023.)

https://sogfbih.ba/vijest/podrska-vijeca-evrope-lokalnim-zajednicama-iz-bih-u-apliciranju-na-medunarodni-program

- Objavljen Poziv za izražavanje interesa za uključivanje JLS u Partnerstvo za otvorenu vlast (OGP) (28.09.2023.)

https://sogfbih.ba/vijest/objavljen-poziv-za-izrazavanje-interesa-za-ukljucivanje-jls-u-partnerstvo-za-otvorenu-vlast

- Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama za poboljšanje adaptacije na klimatske promjene u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u BiH - Smjernice za podnosioce projektnih prijedloga

http://www.sogfbih.ba/dokumenti/smjernice-za-podnosioce-projektnih-prijedloga-za-javni-poziv-za-mjeru-podrske

- Objavljen prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska – BiH– Crna Gora 2021-2027. (04.05.2023.)

http://www.sogfbih.ba/vijest/objavljen-prvi-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-u-okviru-interreg-vi-ipa-programa

- Vodič za finansijske instrumente EU 2021 - 2027.

http://www.sogfbih.ba/dokumenti/vodic-za-finansijske-instrumente-eu-2021-2027

- Informacija o info danu povodom prvog poziva u okviru programa URBACT IV 2021-2027 (27.02.2023.)

http://www.sogfbih.ba/vijest/informacija-o-info-danu-povodom-prvog-poziva-u-okviru-programa-urbact-iv-2021-2027

- Zvanično odobren URBACT IV (2021-2027) (20.01.2023.)

http://sogfbih.ba/vijest/zvanicno-odobren-urbact-iv-2021-2027