CLRAE

CLRAE

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeće Evrope (CLRAE) je politički orijentisana organizacija koji broji 636 članova, izabranih dužnosnika (to mogu biti regionalni ili općinski vijećnici, načelnici ili predsjedavajući) i koji predstavljaju preko 200,000 lokalnih i regionalnih vlasti u 47 evropskih država.

Uloga CLRAE je da promoviše lokalnu i regionalnu demokratiju, unaprijedi lokalne i regionalne vlasti i ojača lokalnu i regionalnu samoupravu kroz implementaciju Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. CLRAE podržava regionalne procese kao i kooperaciju i saradnju gradova i regija.

Bosna i Hercegovine je članica CLRAE-a od 24.4.2002. godine. Predstavnici lokalnih vlasti Federacije Bosne i Hercegovine u CLRAE-u, a koje je delegirao Savez općina i gradova Federacije BiH su:

- Semir Efendić, načelnik Općine Novi Grad Sarajevo (član)

- Ivan Buntić, načelnik Općine Tomislavgrad (zamjena člana)


Više informacija možete naći na http://www.congressdatabase.coe.int/WebForms/Public/Country.aspx?id=42

 

Procedure monitoringa obaveze i opredjeljenja država članica Vijeća Evrope u pogledu njihove primjene Evropske povelje o lokalnoj samoupravi (CETS br. 122)

 

 

PREPORUKE KONGRESA LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI VIJEĆA EVROPE KOJE SE ODNOSE NA BOSNU I HERCEGOVINU:

- Recommendation 442 (2019)

- Recommandation 356 (2014)

- Preporuka324(2012) / CG(22)12 (BOS)

- Recommendation 324 (2012) / CG(22)12 (ENGL)

- Local and regional democracy in Bosnia and Herzegovina - Explanatory Memorandum 2006. (ENGL)

- Local and regional democracy in Bosnia and Herzegovina - Explanatory Memorandum 2006. (BHS / nezvaničan prevod)

- Recommendation 202 (2006) on local and regional democracy in Bosnia and Herzegovina (ENGL)

- Recommendation 103 (2001) on local and regional democracy in Bosnia and Herzegovina (ENGL)

 

REZOLUCIJE KONGRESA LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI VIJEĆA EVROPE KOJE SE ODNOSE NA BOSNU I HERCEGOVINU:

- Résolution 369 (2014)