CEMR

CEMR

CEMR (Vijeće evropskih općina i regija)

1951. godine u Ženevi grupa evropskih načelnika osnovala je Vijeće evropskih općina. Naknadno su u organizaciju učlanjene i regije te je organizacija postala Vijeće evropskih općina i regija.

CEMR je danas najveća organizacija lokalnih i regionalnih vlasti u Evropi. Broji preko 60 asocijacija gradova, općina i regija iz 41 države. Zajedno, ove asocijacije predstavljalju više od 100,000 lokalnih i regionalnih vlasti.

CEMR aktivno promovira ujedinjenu Evropu baziranu na lokalnim i regionalnim vlastima i demokratiji kroz jačanje doprinosa lokalnih i regionalnih vlasti da utiču na Evropske zakone i politike, kroz razmjenu iskustava na lokalnom i regionalnom nivou i kroz međusobnu saradnju sa drugim državama u svijetu.

CEMR je uključen u aktivnosti koje se tiču regionalnih politika na teme jednakopravnosti, okoliša, transporta, itd. Komisije i radne grupe svojim zaključicama nastoje da utiču na nacrte EU legislative, kako bi se interesi lokalnih i regionalnih vlasti uzeli u obzir u početnim fazama EU legislativnog procesa.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je članica CEMR-a od 2008. godine.

Više informacija o CEMR-u možete naći na www.ccre.org

- CEMR_Welcome_Pack.EN.pdf

- CEMR_Work_programme_2014_EN.pdf

- Decentralisation at a crossroads / Territorial reforms in Europe in times of crisis (pdf)

- CEMR_presentation_brochure_2013_en.pdf

- CEMR_rules_of_procedure_EN.pdf

- Local and Regional Government in Europe / Structures and Competences (pdf)