EU Integracije i međunarodni odnosi

EU obuke
22.05.2024.
- Poziv za obuke u trećem kvartalu 2024. godine (juli) (13.06.2024.)...
EU Projekti
22.05.2024.
- Najava petog javnog poziva Interreg Euro-MED 2021-2027 programa (Poziv će biti...
EU Info Centar
31.10.2022.
- Jacanje kapaciteta JLS za pripremu projekata (12.03.202...
CLRAE
19.01.2018.
Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeće Evrope (CLRAE) je politički orijentisana organizacij...
Nalas
22.04.2014.
NALAS je mreža asocijacija i lokalnih vlasti jugoistočne Evrope, koji danas okuplja 15 asocijacij...
CEMR
20.03.2014.
CEMR (Vijeće evropskih općina i regija)...