EU Integracije i međunarodni odnosi

31.10.2022.
- Poziv za učešće na Info sesiji povodom drugog poziva Programa za...
19.01.2018.
Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeće Evrope (CLRAE) je politički orijentisana organizacij...
22.04.2014.
NALAS je mreža asocijacija i lokalnih vlasti jugoistočne Evrope, koji danas okuplja 15 asocijacij...
20.03.2014.
CEMR (Vijeće evropskih općina i regija)...