Javni poziv

slika
07.06.2024.
Program za Dunavski region (Interreg Danube Region) organizuje prvi digitalni događaj Transnacion...
jp
29.03.2024.
U sklopu Projekta „Regionalna saradnja za bolju socijalnu uključenost na lokalnom nivou“ objavlju...
27.03.2024.
U suradnji s lokalnim, zdravstvenim i nezdravstvenim vlastima, želimo proširiti dostupnost usluga...