Jacanje kapaciteta JLS za pripremu projekata

28.Mar.2024.
obuke

Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine će u maju 2024. godine u Sarajevu održati sljedeće obuke: 

  • Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći EU, 7. i 8. maj.
  • Programi teritorijalne saradnje, 13. i 14. maj.

Ove obuke su koncipirane u skladu sa potrebama jedinica lokalne samouprave po pitanjima pripreme projekata i apsorpcije EU fondova. Inicijativu za održavaje ovih obuka pokrenuo je Savez općina i gradova FBiH.

Više informacija dostupno je na https://www.dei.gov.ba/bs/obuke-bs-7

Zainteresirani za sudjelovanje na obukama mogu se prijaviti popunjavanjem prijavnog obrasca koji je dostupan na linku za svaku pojedinačnu obuku.

Popunjen prijavni obrazac sa svim traženim podacima, potrebno je dostaviti Direkciji za evropske integracije putem faxa na broj 033/255-001, ili mailom na adresu DEIobuke@dei.gov.ba, do datuma koji je za svaku pojedinu obuku označen kao krajnji rok za prijavu.