Centar za Energetsku efikasnost

enery efficiency

Vijesti

- Informacioni sistem energijske efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine – ISEE

U cilju obezbjeđenja sistemskog pristupa u rješavanju pitanja iz oblasti energijske efikasnosti, Vlada Federacije BiH je u 2017. godini donijela Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH, koji između ostalog, propisuje i obavezu sistemskog upravljanja energijom u javnom sektoru. Kako bi se javnim institucijama olakšala primjena ovih odredbi spomenutog Zakona, te u svrhu obezbjeđenja što većeg nivoa dostupnosti informacija, Zakonom o energijskoj efikasnosti je propisana obaveza uspostave i vođenja Informacionog sistema energijske efikanosti u FBiH za koju je zadužen Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.  U svrhu implementacije ove odredbe Zakona o energijskoj efikasnosti u FBiH, početkom 2019. godine donesen je Pravilnik o Informacionom sistemu energijske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine, čija struktura je prikazana slici.

slika

Osnovna svrha Informacionog sistema je da kroz prikupljanje i obradu podataka obezbijedi centralnu bazu podataka sa sveobuhvatnim informacijama o potrošnji energije na nivou, kako pojedinog objekta, tako i resora i više (npr. potrošnja energije u obrazovnim objektima ili na nivou kantona/općine i sl.), o stanju objekata i pripadajućih tehničkih sistema, te o potencijalima za ostvarenje ušteda. U informacionom sistemu će se na jednom mjestu moći naći svi zakonski i strateški dokumenti iz ove oblasti, podaci o potrošnji energije i vode u svim javnim objektima, podaci o ostvarenim uštedama nakon primjene mjera povećanja energijske efikasnosti, registar izdatih energijskih certifikata zgrada, registar obavljenih pregleda tehničkih sistema (sistema grijanje i klimatizacija), a istovremeno će služiti za verifikaciju ostvarenih ušteda, te izvještavanje u skladu sa propisanim obavezama.

Za pristup Informacionom sistemu kliknite na link: http://iseefbih.ba/

- Benjamina Karić: Grad Sarajevo je od danas bogatiji za još jedno priznanje (30.04.2024.)

http://www.sogfbih.ba/vijest/benjamina-karic-grad-sarajevo-je-od-danas-bogatiji-za-jos-jedno-priznanje

SLIKA

- Podrška Povelji gradonačelnika (22.04.2024.)

Povelja gradonačelnika predstavlja dobrovoljnu inicijativu i mrežu lokalnih vlasti koje se obavezuju na konkretne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i promovisanje održive energije kako bi težili ka boljoj, održivoj budućnosti svojih građana. Nakon što je Evropska komisija 2008. godine kreirala Povelju gradonačelnika za klimu i energiju– kao prvi evropski “odozdo prema gore” pristup energetskoj i klimatskoj akciji, inicijativa je proširena pokretanjem Globalne Povelje Gradonačelnika 2015.godine. Osnivanje regionalnog ureda za Jugoistočnu Evropu podržano je na današnjoj generalnoj skupštini.

slika
Delegati su glasali za podršku Dokumentu o političkom opredijeljenju za Energetsku i Klimatsku zajednicu Jugoistočne Evrope

Ovaj korak označava povećanu posvećenost lokalnih vlasti u regionu u suočavanju sa klimatskim promjenama i promovisanju prakse održive energije.
Potpisivanjem Povelje gradonačelnika za energiju i klimu Jugoistočne Evrope, NALAS i njegovi članovi ponovo potvrđuju svoju posvećenost održivom urbanom razvoju i akcijama zaštite klime, istovremeno promovišući saradnju među lokalnim vlastima. Ovaj kolektivni napor je ključan u borbi protiv klimatskih promjena i u izgradnji otpornije i održivije budućnosti za zajednice u Jugoistočnoj Evropi.

Delegati su pregledali i odobrili proceduru sastanka i dnevni red, osiguravajući strukturiran pristup diskusijama tog dana.

Skupština je ocijenila i odobrila izvještaje iz prethodne godine, uključujući Izvještaj sa sastanka Glavne skupštine iz 2023. godine, Narativni izvještaj NALAS-a za 2023. godinu i Finansijske i revizorske izvještaje za 2023. godinu, promovišući transparentnost i odgovornost. Pored toga, delegati su raspravljali o NALAS-ovom Planu rada i budžetu za 2024. godinu i odobrili ih, ističući strateške prioritete i alokaciju resursa za predstojeću godinu.

- Zeleni šampion Zapadnog Balkana 2023 (20.03.2024.)

http://www.sogfbih.ba/vijest/zeleni-sampion-zapadnog-balkana-2023

slika

- Najava/ Sporazum gradonačelnika Evrope - Zelena sedmica EU 2024 (20.03.2024.)

Suočeni s ponavljajućim krizama vezanim za vodu, ovo izdanje godišnje konferencije će raspravljati o tome šta je potrebno da bi EU postala otpornija na vodu, danas i sutra.

29. maj 2024., 09:00 CEST - 30. maj 2024, 17:00 CEST

https://eu-mayors.ec.europa.eu/en/EU-Green-Week-2024

Šta je Secap klimatski akcioni plan?

Cilj: SECAP ima za cilj definiranje mjera ublažavanja koje omogućavaju smanjenje najmanje 40% emisija CO2;
Vremenski okvir: očekuje se da će SECAP postići cilj smanjenja od 40% do 2030. godine;
Vrijeme razvoja: SECAP se mora podnijeti u roku od dvije godine od pristupanja Sporazumu.

Kako razviti klimatski akcioni plan?

Počnite s predanošću koju podržava vodjstvo. ...
Napravite tim za planiranje. ...
Shvatite gdje ste i kuda idete. ...
Kreirajte specifične ciljeve i ciljeve. ...
Odredite korake potrebne za postizanje tih ciljeva. ...
Odaberite prave alate za pomoć. ...
Sprovedite plan.

slika

Šta je Svjetski sporazum gradonačelnika?

Globalni sporazum gradonačelnika za klimu i energiju je međunarodna alijansa gradova i lokalnih samouprava sa zajedničkom dugoročnom vizijom promoviranja i podrške dobrovoljnim akcijama u borbi protiv klimatskih promjena i prelasku na otporno društvo s niskim emisijama.

Zašto Sporazum gradonačelnika?

Povezivanje lokalne akcije sa globalnim i evropskim inicijativama Sporazum gradonačelnika EU za klimu i energiju je inicijativa koju podržava Evropska komisija koja okuplja hiljade lokalnih samouprava koje žele osigurati bolju budućnost za svoje građane. Pridruživanjem inicijativi, oni se dobrovoljno obavezuju na implementaciju klimatskih i energetskih ciljeva EU. Sporazum gradonačelnika pokrenut je 2008. godine u Evropi. Ne samo da je ova inicijativa uvela prvi takve vrste pristup energiji i klimatskim akcijama odozdo prema gore, već je njen uspjeh brzo prevazišao očekivanja. Globalni sporazum gradonačelnika, koji je pokrenut 2015. godine, kapitalizira iskustvo stečeno u Evropi i šire, i gradi na ključnim faktorima uspjeha inicijative: njenom upravljanju odozdo prema gore, modelu saradnje na više nivoa i kontekstu vođeni okvir za akciju.

- Poziv za učešće na informativnim sesijama u sklopu projekta “Akcija zajednice za energetsku tranziciju (CAET) u Bosni i Hercegovini (BiH)“ (12.03.2024.)

http://www.sogfbih.ba/vijest/poziv-za-ucesce-na-informativnim-sesijama-u-sklopu-projekta-akcija-zajednice-za-energetsku

- Energetika i Klima na Zapadnom Balkanu (28.02.2024.)

Petodnevna obuka o Pripremi Opisa Projekata i Aplikacija za Finansiranje Mjera SECAP-a, u saradnji sa NALAS-om se održala u Crnoj Gori.

Učesnici koji su predstavljali 10 gradova i općina iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, vrijedno su radili na razvoju prijedloga projekata.

Pod stručnim vodstvom trenera, upoznali su se sa praksom u vezi nadolazećeg poziva za apliciranje u Programu Dunavskog regiona.

Od razumijevanja faza upravljanja ciklusom projekta do identifikacije zainteresiranih strana i analize njihovih uloga, učesnici su stekli iskustvo u izradi efikasnih prijedloga projekata za Program Dunavskog regiona. Aktivno su učestvovali u analizi problema, postavljajući temelje za inicijative koje imaju za cilj unapređenje planova održive energije i akcijskih planova za klimu u njihovim zajednicama. Prisutna energija i entuzijazam su znatno doprinijeli saradnji, razmjeni ideja i usavršavanju vještina.

Ova obuka se provela u okviru Projekta "EU4 Tranzicija energetike: Povelja gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj", koji zajednički sufinansiraju Evropska unija i njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)), a implementira ga Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) na Zapadnom Balkanu.

s

- Sporazum gradonačelnika – Evropa (15.02.2024.)

slika

Okvir za izvještavanje i praćenje sporazuma

Okvir za izvještavanje i praćenje Sporazuma razvijen je u konsultaciji s praktičarima iz lokalnih i regionalnih vlasti, stručnjacima za klimu i energiju i uz metodološku podršku Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) Europske komisije.
Tokom 2019. godine, okvir Sporazuma je usklađen sa preporukama Zajedničkog okvira za izvještavanje Globalnog sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju (GCoM).Okvir za izvještavanje i praćenje sporazuma
Okvir za izvještavanje i praćenje Sporazuma razvijen je u konsultaciji s praktičarima iz lokalnih i regionalnih vlasti, stručnjacima za klimu i energiju i uz metodološku podršku Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) Europske komisije.
Tokom 2019. godine, okvir Sporazuma je usklađen sa preporukama Zajedničkog okvira za izvještavanje Globalnog sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju (GCoM).

Podrška razvoju SECAP planova - Support for developing SECAPs -

Postoje brojni resursi za podršku potpisnicima Sporazuma u razvoju njihovih akcionih planova za održivu energiju i klimu (SECAP). • SECAP vodič, koji je izradio JRC, nudi potpisnicima skup metodoloških principa, procedura i najboljih praksi za razvoj svojih akcionih planova(eng.)

Part 1: The SECAP process, step-by-step towards low-carbon and climate-resilient cities by 2030
Part 2: Baseline Emission Inventory (BEI) and Risk and Vulnerability Assessment (RVA)
Part 3: Policies, key actions, good practices for mitigation and adaptation to climate change and financing SECAPs

Više informacija: https://bit.ly/3UwZv1P

SECAP PLANOVI

- Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Općine Banovići za period do 2030. godine https://bit.ly/4dsOUO9

- Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Općine Doboj Jug za period do 2030. godine https://bit.ly/3JWzHai

- Akcijski plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Grada Mostara za razdoblje do 2030. godine https://bit.ly/3QDS4ok

- Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Grada Visoko za period do 2030. godine https://bit.ly/3JVknLb

- Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Općine Lukavac za period do. 2030. godine https://bit.ly/3wtO4jn

- Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Grada Bihaća za period do 2030. godine https://bit.ly/3QAlaoI

- Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Grada Tuzla za period do 2030. godine https://bit.ly/44zX7fc

- Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama Grada Cazina (SECAP) za period do 2030. godine https://bit.ly/4af5XjP

- Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama Općine Sanski Most (SECAP) za period do 2030. godine https://bit.ly/3QG5GPM

- Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Općine Maglaj za period do 2030. godine https://bit.ly/3UyEqnK

- Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama Općine Tešanj za period do 2030. godine (SECAP) https://bit.ly/3QG5K1Y

- Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Grada Konjic za period do 2030. godine https://bit.ly/3WvMXdF

- Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama Općine Odžak za period do 2030. godine (SECAP) https://bit.ly/3UQRkia

- Informacija za jedinice lokalne samouprave o obukama Direkcije za evropske integracije (DEI) u četvrtom kvartalu 2023. godine (29.09.2023.)

http://sogfbih.ba/vijest/informacija-za-jedinice-lokalne-samouprave-o-obukama-direkcije-za-evropske-integracije-dei-6

- Centar za energetsku efikasnost Zenica organizator Savjetovanja o energetskoj efikasnosti u privredi

http://www.sogfbih.ba/vijest/centar-za-energetsku-efikasnost-zenica-organizator-savjetovanja-o-energetskoj-efikasnosti-u

- Predstavljena Strategija obnovljivih izvora energije i potreba za energijom Grada Konjica (26.05.2023.)

https://www.konjic.ba/ba/vijesti/iz-konjica/1304-predstavljena-strategija-obnovljivih-izvora-energije-i-potreba-za-energijom-grada-konjica,-te-razmatrane-mogucnosti-za-saradnju-sa-undp-om-na-realizaciji-projekata-iz-oblasti-energetske-efikasnosti.html

- Ministar Nedić u radnoj posjeti Čapljini: Potpisani ugovori za realizaciju dva velika projekta (23.05.2023.)

https://fmpu.gov.ba/3932-2/

- Usvojen ovogodišnji plan provedbe energetske efikasnosti za Federaciju BiH (16.03.2023.)

https://fbihvlada.gov.ba/bs/usvojen-ovogodisnji-plan-provedbe-energetske-efikasnosti-za-federaciju-bih

- Madrid postao prva velika evropska prijestolnica sa 100% čistim autobusnim voznim parkom (07.03.2023.)

http://www.sogfbih.ba/vijest/madrid-postao-prva-velika-evropska-prijestolnica-sa-100-cistim-autobusnim-voznim-parkom

- Stolac lider po proizvodnji električne energije dobivene preko solarnih panela (31.01.2023.)

https://mostarski.ba/stolac-lider-po-proizvodnji-elektricne-energije-dobivene-preko-solarnih-panela/

- Uspješno završen projekt energetske učinkovitosti u Mostaru (22.12.2022.)

https://www.skbm.ba/2022/12/22/uspjesno-zavrsen-projekt-energetske-ucinkovitosti-u-skb-mostar/

- UNDP i Vlada Japana podržavaju dekarbonizaciju dvadeset malih i srednjih preduzeća u BiH (17.12.2022.)

https://www.undp.org/bs/bosnia-herzegovina/press-releases/undp-i-vlada-japana-podrzavaju-dekarbonizaciju-dvadeset-malih-i-srednjih-preduzeca-u-bih

- Info radionica za projekt ugradnje solarnih sistema privukla veliki broj građana Mostara (11.11.2022.)

https://www.mostar.ba/info-radionica-za-projekt-ugradnje-solarnih-sistema-privukla-veliki-broj-gradana-mostara/

- Informativne sesije o predstojećem pozivu za podnošenje prijava za implementaciju projekata manjeg obima iz oblasti energije, transporta i klime

http://sogfbih.ba/vijest/informativne-sesije-o-predstojecem-pozivu-za-podnosenje-prijava-za-implementaciju-projekata

- Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju projekata malog obima (pilot projekata) iz oblasti energetike, saobraćaja i klime

http://sogfbih.ba/vijest/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-realizaciju-projekata-malog-obima-pilot-projekata-iz

- Provedba mjera energetske efikasnosti na još 11 javnih objekata u Kantonu Sarajevo

https://www.undp.org/bs/bosnia-herzegovina/news/provedba-mjera-energetske-efikasnosti-na-jos-11-javnih-objekata-u-kantonu-sarajevo

- Poziv za JLS za prijavu na EU program razmjene o inovativnom finansiranju

http://sogfbih.ba/vijest/poziv-za-jls-za-prijavu-na-eu-program-razmjene-o-inovativnom-finansiranju

- Obraćanje Predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen tokom posjete BiH / predviđeno 70 miliona eura za saniranje posljedica većih cijena energenata za privredu i ugrožena domaćinstva upravo ovdje u Bosni i Hercegovini

https://europa.ba/?p=76250

- Prezentacija prednosti i potencijala energetske efikasnosti Projekat "Zeleni ekonomski razvoj"

https://www.undp.org/bs/bosnia-herzegovina/news/prezentacija-prednosti-i-potencijala-energetske-efikasnosti

 

Pravna regulativa

Zakon o energetskoj efikasnosti u Federaciji BiH

Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o dopunama zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine

Zakon o dopunama zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine

Lista zgrada na koje se ne odnose obaveze ispunjenja minimalnih zahtjeva za energijske karakteristike zgrada

Direktiva 2006/32/EC o efikasnom korištenju energije u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama

Direktiva 2010/31/EC o energetskoj učinkovitosti zgrada

Direktiva 2010/30/EC o označavanju proizvoda koji troše energiju

Direktiva 2009/28/EC o promicanju upotrebe energije iz obnovljivih izvora

Priručnici, metodologije, dobre prakse

Kako razviti akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP)

Key requirements in SECAP develpment.pdf

Urban adaptation and and resilience - City of Krizevci exemple.pdf

Urban adaptation and resilience on climate risks - City of Laktasi example.pdf

Urban heat - City of Zagreb exemple.pdf

Akcijski plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama Grada Mostara

Aktuelni programi i projekti

1. Fond za zaštitu okoliša – projekat ‘’Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljika u Bosni i Bercegovini“ i mogućnost sufinansiranja provođenja mjera energijske efikasnosti na javnim objektima

Bosna i Hercegovina je primila finansiranje od Green Climate Fund (GCF) za troškove projekta „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljika u Bosni i Hercegovini“ kojim administrira Razvojni program Ujedinjenih Nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP).

Projekat ima za cilj:
•    osigurati tehničku pomoć akterima iz javnog sektora na općinskom, kantonalnom, entitetskom i državnom nivou kako bi im se pomoglo u rješavanju nefinansijskih/strukturnih prepreka investiranju;
•    osigurati rješavanje finansijskih prepreka za ulaganja u zgrade i infrastrukturu.

Više informacija: https://fzofbih.org.ba/informacija-o-projektu-i-izraz-interesa/
 
2. Green Economic Development / Zeleni ekonomski razvoj

Projekt finansira Švedska, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, entitetskim ministarstvima prostornog uređenja, entitetskim ministarstvima za energiju, kantonalnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave te drugim partnerima. Projekt ima za cilj stvoriti uslove za investicije u projekte energetske efikasnosti, povećati broj ”zelenih radnih mjesta“, te doprinijeti razvoju tržišta, što vodi ka privrednom razvoju. Više na https://ged.ba/
 
3. EU4 Energy Transition (EU za energetsku tranziciju): Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj

EU4 Energy Transition(EU za energetsku tranziciju): Sporazum gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i u Turskoj je projekat sa više donatora koji zajednički finansiraju Evropska unija i njemačko Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj. Projekat sprovodi GIZ na Zapadnom Balkanu, dok CPMA sprovodi projekat u Turskoj. Ovaj projekat se bavi klimatskim promjenama i pruža podršku povećanom pristupanju inicijativi Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju (CoM) u regionu, kao i podršku loklanom nivou vlasti u ostvarivanju svojih ciljeva vezanih za smanjivanje emisija sa efektom gasova staklene bašte (GHG) i jačanju njihove otpornosti na uticaje klimatskih promjena, vodeći računa o lokalnim specifičnostima.
Sveobuhvatni cilj projekta je da se ostvare rezultati u energetskoj tranziciji i borbi protiv klimatskih promjena u regionu. Konkretan cilj je da se pruži podrška gradovima CoM u ispunjavanju njihovih obećanja u vezi sa energetskim i klimatskim ciljevima.

  • Prezentacija sa održane radionice "Multi-level governance in the field of energy and climate in South East Europe" koja je održana 24. i 25. avgusta 2022. u Vitezu, Etno Selo Čardaci https://bit.ly/3rv6HRH
  • EU4 Energy Transition Covenant of Mayors in the Western Balkans and Turkey - EU WB Smart Cities Economic Forum, Prague (18.11.2022.) https://bit.ly/493FBlc
  • Prezentacija i zapisnik sa održanog 3. sastanka Lokalnog upravnog odbora za Zapadni Balkan (19.07.2023.) https://bit.ly/3rv6HRH

Za više informacija pratite ovaj link na Covenant of Mayors for Climate & Energy

https://www.giz.de/en/downloads/giz2022-en-ORF-ETC.pdf