Savez općina i gradova FBiH realizovao 18 obuka iz oblasti strateškog planiranja

29.Dec.2021.
Obuka Konjic 12.2021

U okviru "Projekta integriranog lokalnog razvoj (ILDP)" Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je od oktobra do decembra 2021. godine proveo 18 obuka na temu planiranja i upravljanja razvojem.

Učešće na obuci su uzeli u najvećem broju općinski/gradski vijećnici, te članovi referentnih komisija i uposlenici.

Učesnici obuke imaju priliku da se upoznaju sa regulatornim okvirom iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja razvojem, globalnim ciljevima održivog razvoja i integracijom ciljeva održivog razvoja u planske okvire JLS, ključnim aspektima i procesima upravljanja razvojem i ulogom vijeća, i sl.

Obuke su realizirane u sljedećom mjestima: Tešanj, Tuzla, Jablanica, Mostar, Zavidovići, Novo Sarajevo, Sanski Most, Gračanica, Lukavac, Jajce, Ključ, Doboj Jug, Zenica, Livno, Ilijaš, Breza, Konjic i Vareš.

Obuke su realizirane u saradnji sa UNDP Projektom integriranog lokalnog razvoja i Projektom podrške implementaciji Ciljeva održivog razvoja u BIH.

Projekat integriranog lokalnog razvoja je zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a.