Radionica „Uspješni javni nastupi i nastupi u medijima za jedinice lokalne samouprave“ za predstavnike i predstavnice PR Mreže i Mreže za rodnu ravnopravnost Saveza općina i gradova Federacije BiH

27.May.2024.
radionica

U Mostaru je 24.05.2024. godine održana radionica za predstavnike i predstavnice PR Mreže i Mreže za rodnu ravnopravnost Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Tema radionice je uspješni javni nastupi i nastupi u medijima, kao i integrisanje rodne ravnopravnosti kroz mehanizme javnog informisanja.

Učesnici i učesnice su imale priliku da unaprijede svoja znanja i vještine u odnosima sa medijima, uspješne javne nastupe u medijima i kako uspješno održati javnu prezentaciju i govor. Također, koje su to obaveze jedinica lokalnih samouprava u promovisanju rodne ravnopravnosti. Na treningu su prezentirani i rezultati istraživanja na studiji slučaja i preporuke za unapređenje promovisanja rodne ravnopravnosti i rodna kontrolna lista za odnose s javnošću lokalnih vlasti.

Predavači na radionici su bili dr. Božo Skoko, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu, Nina Mujkanović, predsjednica Mreže za rodnu ravnopravnost Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine te Mirela Čaušević, koordinatorica za rodnu ravnopravnost Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Ova aktivnost se sprovodi u sklopu Projekta „Jačanje saveza općina i gradova u BiH“, kojeg provodi Savez općina i gradova FBiH u saradnji sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona (SALAR), a uz podršku Vlada Švicarske i Švedske.