Potpisana Deklaracija o osnivanju Mreže za EU integracije Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

14.Jun.2024.
slika

U Sarajevu, 17.06.2024. godine je održan Osnivački sastanak Mreže za EU integracije Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine na kojem su članovi i članice Mreže usvojili Poslovnik o radu i Program rada, te potpisale Deklaraciju o osnivanju Mreže.

Na sastanku je za predsjednika Mreže, jednoglasno izabran Srećko Mikulić iz Općine Grude. Za zamjenika predsjednika jednoglasno je izabran Haris Sijarić iz Općine Centar Sarajevo.

„Evropska unija je naš zajednički izbor. Naša su očekivanja kako će Mreža za EU integracije, korak po korak, stvarati mogućnost za učešće u što više projekata“, istakao je Mikulić.

Mreža je neformalno konsultaciono i savjetodavno tijelo Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Dugoročni cilj Mreže je razmjena i praktična primjena znanja, iskustava i dobrih praksi u radu službenika/ica jedinica lokalne samouprave koji učestvuju u aktivnostima provođenja evropskih integracija u svojim lokalnim zajednicama i komunikacije sa nadležnim institucijama, nevladinim organizacijama i drugim razvojnim akterima koji djeluju na lokalnom nivou.

Tokom sastanka prisutnima se obratio predsjednik Komisije međunarodne veze, saradnju i evropske integracije SOGFBiH Marijan Oršolić koji je kazao kako su ambicije da se sve članice Saveza aktivnije uključe u ovaj proces.
Savjetnik za sistem finansiranja lokalne samouprave SOGFBiH Halko Basarića, prezentovao je Kreditnu liniju za općine, gradove i razvojne agencije Razvojne banke FBiH. Predstavnici Direkcije za evropske integracije prisutnima su predstavili dostupne EU projekate za Bosnu i Hercegovinu.

Ova aktivnost se sprovodi u sklopu Projekta „Jačanje saveza općina/opština i gradova u Bosni i Hercegovini“ koju imlementira Saveza općina i gradova Federacije BiH u saradnji sa Asocijacijom lokalnih vlasti i regiona Švedske (SALAR), a uz podršku vlada Švedske i Švicarske.