Održana zajednička sjednica komisija za finansije SOGFBIH i ALVRS

21.Mar.2024.
slika

Na Jahorini je 19.03.2024. godine održana zajednička sjednica Odbora za finansije i imovinu Saveza opština i gradova Republike Srpske i Komisije za ekonomski razvoj i finansije Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovo je prvi zajednički sastanak radnih tijela nadležnih za fiansije koja djeluju u okviru dva saveza, a tom prilikom su razmjenjene dobre prakse u radu sa jedinicama lokalne samouprave.

Predstavnici Grada Gradiške prezentirali su objedinjeni sistem naplate komunalnih usluga, koji je implementiran u ovom Gradu, i koji je znatno unaprijedio efikasnost u prikupljanju komunalne naknade i naplate komulanih usluga. Predstavnici Razvojne banke FBiH prezentirali su Kreditnu liniju za sufinansiranje i predfinansiranje EU i ostalih projekata na lokalnom nivou, koja je kreirana u saradnji sa Federalnim ministarstvom financija-finansija i Savezom općina i gradova FBiH. Također, predsjedavajući dvije komisije prezetnirali su  pregled glavnih aktivnosti na kojima su komisije bile angažirane u mandatnom periodu.

Konstatirano je da su ovakvi sastanci više nego korisni u smislu razmjene iskustava, te da je potrebno nastaviti sa ovakvim praksama i u narednom periodu, pogotovo jer se jedinice lokalne samouprave oba BH entiteta susreću sa sličnim izazovima.