Održan ciklus obuka za predstavnike organizacija civilnog društva na temu: „Upravljanje projektnim ciklusom“

28.Apr.2023.
PCM, Novo Sarajevo

U okviru projekta „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave“ koji se naslanja na “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2” Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine provodi niz obuka iz oblasti upravljanja projektnim ciklusom.

Obuke su namjenjene organizacijama civilnog društva u partnerskim jedinicama lokalne samouprave na projektu ReLOaD2 i vežu se za samostalni javni poziv za organizacije civilnog društva za predaju prijedloga projekata koje objave partnerske JLS.  

Do sada su održane tri obuke i to:

- Novo Sarajevo, 29-30.03.2023. Samostalni javni poziv za predaju prijedloga projekata OCD objavljen 20.03.2023., a zatvoren 17.04.2023. godine. Mentorski sastanak sa predstavnicima OCD održan je 11.04.2023. godine.

- Goražde, 13-14.04.2023. Samostalni javni poziv za predaju prijedloga projekata OCD objavljen je 07.04.2023., a zatvoren 05.05.2023. godine.

- Centar Sarajevo, 25. i 27.04.2023. Samostalni javni poziv za predaju prijedloga projekata OCD objavljen je 20.04.2023., a otvoren je do 18.05.2023. godine. Mentorski sastanak će biti održan 12.05.2023. godine.

Naredna obuka će biti održana u Bihaću, 4-5.05.2023. godine u prostorijama Startup Studio Bihać, Bosanska br.4. Samostalni javni poziv za predaju prijedloga projekata OCD objavljen je 17.04.2023., a otvoren je do 15.05.2023. godine.

U narednim danima biće dogovorene obuke za Mostar i Prozor Ramu.

Cilj obuke je da olakša učesnicima proces pripreme i izrade projektne aplikacije, kao i bolje razumijevanje aplikacione dokumentacije u okviru Javnog poziva.

Organizator je Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji partnerskim JLS. Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 finansira Evropska unija a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija.