Odabrane općine i gradovi sa kojima će Savez raditi u okviru projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini"

14.Mar.2022.
jačanje MZ

U sklopu projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini" #MjesneZajednice, kojeg zajednički finansiraju Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini i Embassy of Sweden in Sarajevo, a implementira UNDP Bosnia and Herzegovina, Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je odabrao općine i gradove koji su iskazali interes za učešće na projektnim aktivnostima u svrhu unaprijeđenja pozicije i rada mjesnih zajednica.

Nakon uspješno  provedenog javnog poziva za učešće, odabrano je jedanaest jedinica lokalne samouprave, i to:

✅ Općina Bosansko Grahovo
✅ Općina Bužim
✅ Općina Hadžići
✅ Općina Ilidža
✅ Općina Kalesija
✅ Grad Lukavac
✅ Grad Mostar
✅ Općina Velika Kladuša
✅ Općina Drvar
✅ Općina Kakanj i
✅ Općina Travnik.

Odabrane općine i gradovi će u narednom peridu, zajedno sa Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, uz podršku projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini", provoditi aktivnosti na poboljšanju rada partnerskih općina i gradova sa svojim mjesnim zajednicama, te ponuditi ograničenu tehničku pomoć.

Ta pomoć podrazumijeva organiziranje konsultacija za utvrđivanje nove vizije mjesnih zajednica (MZ), kao i mogućnost prilagođavanja lokalnog regulatornog okvira u svrhu osnaživanja MZ. Pružanjem tehničke pomoći SOG FBiH će osigurati prijenos dobrih praksi i alata metodologije i nove vizije MZ na zainteresovane općine i gradove te će time doprinijeti horizontalnom širenju metodološkog pristupa i harmonizaciji funkcionisanja mjesnih zajednica.

Projekat "Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini" se provodi u 41 opštine/općine i grada i 199 mjesnih zajednica do 2024. godine, s ciljem poboljšanja kvalitete života i većeg angažmana 400.000 građana u procesima donošenja odluka, te povećanja rodne ravnopravnosti kroz sistemske promjene, kao i ciljane intervencije na lokalnom nivou.