Najava Konferencije - Lokalni pristupi prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici sa fokusom na nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini

11.Oct.2023.
logo

Savez općina i gradova Federacije BiH i Savez opština i gradova Republike Srpske, u saradnji sa Savezom lokalnih vlasti i regiona Švedske SALAR organiziraju konferenciju na kojoj će govoriti i predstaviti svoje prakse oni koji se prvi susreću u odgovoru na nasilje u porodici.

Konferencija će biti održana u četvrtak, 12.10.2023.  u Hotelu Ibis Styles u Sarajevu sa početkom u 10 sati.

Cilj konferencije je ponuditi smjernice za jedinice lokalnih samouprava o prioritetnim mjerama i zakonskim obavezama u adresiranju ovog ozbiljnog društvenog problema, predstavljanje različitih praktičnih modaliteta i lokalnih pristupa koji se primjenjuju u lokalnim zajednicama, kao i otvaranje šire diskusije o upotrebi postojećih lokalnih mehanizama u svrhu prevencije i odgovora na ovaj ozbiljan društveni problem. 

Izjave za medije predviđene su u periodu od 10:00 do 10:15h.

Kontakt osobe organizatora:

Vladana Popović Đorđić, Savez opština i gradova RS

vladanap@alvrs.com

065 521 662

Hazim Okanović, Savez općina i gradova FBiH

hazim@sogfbih.ba

061 961 470