Konkurs za najbolji novinarski članak ili prilog sa lokalnog nivoa

10.May.2024.
javni poziv

UVOD

Nagradom za najbolji objavljeni novinarski članak ili prilog sa lokalnog nivoa, Savez općina i gradova FBiH kao krovna organizacija lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine želi da potakne izvještavanje sa lokalnog nivoa i široj javnosti približi dobre primjere rada lokalne samouprave. U isto vrijeme, Savez ovom nagradom želi da podrži novinarski rad u informisanju javnosti.

TEME JAVNOG POZIVA SU:

  1. Aktivnosti i ostvarena postignuća Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine
  2. Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou

KRITERIJI KOJI ĆE SE BODOVATI PRILIKOM ODABIRA NAJBOLJEG NOVINARSKOG ČLANKA ILI PRILOGA SA LOKALNOG NIVOA I RADA SAVEZA OPĆINA I GRADOVA FBiH

  • Izvještavanje o aktivnostima i ostvarenim postignućima Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (30 bodova);
  • Brojnost izvora (sagovornika) prilikom izvještavanja o aktivnostima unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou (25 bodova);
  • Izvještavanje o dešavanjima u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (turistički, privredni, društveni i kulturni razvoj kao i rodna ravnopravnost) (25 bodova);
  • Kvalitet, originalnost i ekskluzivnost novinarskog članka ili priloga u kontekstu općih medijskih principa odnosno da je napisan u strukturi koja odgovara općim medijskim pravilima (20 bodova);

KO SE MOŽE PRIJAVITI

  • Novinari - autori novinarskih formi (TV, radio, web, printani mediji i društveni mediji) sa područja FBiH i
  • Medijske redakcije sa područja FBiH

Jedan novinar može dostaviti više članaka ili priloga

ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PRILOZI I ČLANCI

Musala 5/I, 71 000 Sarajevo, Savez općina i gradova FBiH ili na mail hazim@sogfbih.ba sa naznakom - “Prijava za novinarsku nagradu Saveza općina i gradova FBiH”. Priloge i članke dostaviti najkasnije do 13.6.2024. godine do 16 sati.

TRAJANJE KONKURSA I NAGRADA

Nagrada će se dodijeliti za autorske publikovane priloge i tekstove objavljene u periodu od 10.5. do 13.06.2024. godine. Nagrada za najbolji novinski članak ili prilog sa lokalnog nivoa biće dodijeljena krajem mjeseca juna 2024. godine na prigodnoj manifestaciji. Ocjenu o najboljim medijskim prilozima će donijeti nezavisni žiri, koji će biti sačinjen od iskusnih urednika i novinara te predstavnika službi za odnose s javnošću na lokalnom nivou.