RCDN

Datum projekta
-
RCDN logo

Projekat “Regionalna mreža za razvoj kapaciteta za usluge vodosnadbijevanja i odvodnje otpadnih voda na Zapadnom Balkanu - RCDN" usmjeren je na povećanje efektivnosti i efikasnosti javnih komunalnih preduzeća iz oblasti vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda na Zapadnom Balkanu, dajući  doprinos  boljem  pružanju usluga s ciljem povećanja broja stanovništva koje ima pristup uslugama  pitke vode i  kanalizacije teRCDN Operational model da bi se zadovoljila pravna stečevina EU (AcquisCommunautaire) za okoliš.

Cilj projekta je uspostaviti samoodrživu regionalnu mrežu za jačanje kapaciteta koja će odgovoriti na potrebe za razvojem stručnog i osposobljenog kadra u sektoru vodosnabdijevanja i odvodnje i otpadnih voda.

Kako bi se ovo postiglo, RCDN je fokusiran na tri glavna područja:

  1. Razvoj udruženja koja okupljaju jedinice lokalne samouprave (JLS) i javna komunalna preduzeća (JKP),
  2. Unaprijeđenje kapaciteta u sektoru ponude i realizacije edukacija, te
  3. Partnerstvo i stvaranje povoljnog okruženja za unaprijeđenje kapaciteta.

Partneri RCDN-u su 12 udruženja JLS i JKP sa prostora Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija). Krajnji korisnici su visoko i srednje upravljačko osoblje iz općinskih / gradskih i javnih komunalnih / vodovodnih preduzeća i odgovorni službenici u općinama / gradovima.

U okviru projekta uspostavljena je Jedinice za implementaciju projekta koju čine Aquasan mreža u BiH, Mreža saveza općina i gradova Jugoistočne Evrope - NALAS i Međunarodno udruženje vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav - IAWD, te je uspostavljen i Upravni odbor projekta kojeg čine predstavnici svih udruženja JKP/JVP i udruženja JLS iz JIE.
Predviđeno je da po završetku projekta Jedinica za implementaciju projekta preraste u izvršni sekretarijat samoodržive mreže.

RCDN mreža uspostavljena je kako bi prenosila i širila stečeno znanje i iskustvo i radila na njegovom unapređenju i standardiziranju, a partneri (udruženja JLS i JKP) rade na njegovoj kontekstualizaciji, odnosno prilagođavanjU normativnoj regulativi sredine u kojoj se provodi.
Kroz usluge edukacija, obuka, pružanja savjeta, organiziranja studijskih putovanja i sl., RCDN Mreža nastoji uticati na jačanje kapaciteta.

Projekat zajednički finansiraju Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) i Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke (BMZ), a realizira se kroz GIZ projekat “Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu - modernizacija općinskih usluga” (ORF MMS). Tim za implementaciju projekta sastoji se od tri regionalne mreže, i to: Međunarodno udruženje preduzeća za vodosnabdijevanje u slivu rijeke Dunav (IAWD), Udruženje za oblasti voda i zaštite okoliša „Aquasan mreža u BiH“ i Mreža asocijacija lokalnih vlasti  u Jugoistočnoj Evropi (NALAS).

 

1. Promotivni događaj - Efikasna organizacija i efektivno upravljanje vodnim uslugama kroz planiranje kapitalnih infrastrukturnih investicija

Datum održavanja: 13.02.2019. godine 

Mjesto: Tarčin Forest Resort & Spa Sarajevo - MGallery by Sofitel

Učesnici: Članovi nadležne Komisije Saveza općina i gradova FBiH zadužene za pitanje komunalne infrastrukture (vodosnadbijevanja i otpadnih voda), predstavnici Udruženja / Udruge poslodavaca komunalne privrede u Federaciji BiH, predstavnici općina i gradova iz FBiH, predstavnici međunarodnih organizacija u BiH.

 

2. QW5 - Obuka na temu "Razvoj kompetencija izabranih zvaničnika u jedinicama lokalne samouprave za usluge vodosnabdjevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda"

Datum i mjesto održavanja:

19.06.2019. godine - Tuzla, Mellain Hotel;

24.10.2019. godine - Bihać, Hotel Emporium

Učesnici: Vijećnici JLS, uposlenici u JLS iz službi nadležnih za komunalne poslove (vodni sektor) i uposlenici JKP iz oblasti vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda

 

3. QW5 - Obuka na temu "Razvoj kompetencija izabranih zvaničnika i uposlenika Općine Zavidovići za usluge vodosnabdjevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda"

Datum i mjesto održavanja:

15.12.2021. godine - Zavidovići, JU Centar za kulturu

Učesnici: Donosioci odluka u Općini Zavidovići (načelnik i vijećnici), pomoćnici načelnika u Općini Zavidovići, uposlenici Službe za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova i Službe za upravu geodetskih, imovinsko-pravnih poslova i urbanizma Općine Zavidovići, visoki i srednji menadžment iz JKP-a; članovi Skupštine i Nadzornog odbora JKP-a; OCD (Ambasada lokalne demokratije Zavidovići – ALD, Udruženje građana Atom, i drugi).

 

4. QW5 - Obuka na temu "Razvoj kompetencija zaposlenika u jedinicama lokalne samouprave za usluge vodosnabdjevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda"

Datum i mjesto održavanja:

14.2.2022. godine - Goražde, Hotel Behar

Učesnici: Donosioci odluka u jedinicama lokalne samouprave ((grado)načelnik i vijećnici), pomoćnici (grado)načelnika, uposlenici službi koja se bave poslovima vodoprivrede, komunalnim poslova, zatim urbanizmom, geodetskim, imovinsko-pravnim poslovima iz općina/gradova sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, visoki i srednji menadžment iz JKP; članovi Skupštine i Nadzornog odbora JKP-a; OCD i drugi sa područja općina/gradova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 

 

5. QW3 - Obuka na temu "Integrisano upravljanje imovinom"

Obuka je namijenjena službenicima i donositeljima odluka u JLS i JKP, visokom i srednjem rukovodstvu, osoblju iz službi JLS-a nadležnim za komunalne poslove (vodne službe), operativnom osoblju JKP sljedećih JLS: Zenica, Travnik, Vitez, Ilijaš i Busovača.

Datum i mjesto održavanja:

16. i 17.5.2022. godine - Zenica, Hotel "Zenica".

 

6. Program 1A "Uvod u sisteme otpadnih voda za donosioce odluka"

- Obuka na temu: „Modul 1 - Integrisano upravljanje urbanim vodama“

Obuka je namijenjena službenicima i donositeljima odluka u JLS i JKP, visokom i srednjem rukovodstvu, osoblju iz službi JLS-a nadležnim za komunalne poslove (vodne službe), operativnom osoblju JKP sljedećih JLS: Gračanica, Zenica, Tešanj, Cazin, Bosanski Petrovac, Banja Luka, Prnjavor, Laktaši, Zvornik i Doboj.

Treneri: Amra Hamzić, Aleksandar Pljevaljčić i Saša Bjelica

Datum i mjesto održavanja: 19. i 20.10.2022. godine - Banja Luka, Hotel "Bosna"

- Obuka na temu: ''Modul 2 - Razvoj kapitalnih infrastrukturnih ulaganja“ 

Datum i mjesto održavanja: 30.11. i 01.12.2022. godine - Mostar, Hotel "Mepas"

Treneri: Amra Hamzić, Aleksandar Pljevaljčić, Helena Krnetić i Alma Selimović

Press povezano