Konferencija o ravnopravnosti spolova

27.Sep.2023.
Datum događaja
12.10.2023, Cijeli dan
slika

Lokalni pristup prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici sa fokusom na nasilje nad ženama u Bosni i Hercegovini

Mjesto: Sarajevo, Hotel Ibis Stayles

Datum i vrijeme: 12.10.2023. godine sa početkom u 10h.

Odgovorna osoba: Mirela Čaušević