Savez održao obuku za vijećnike Grada Goražde

30.Dec.2022.
ReLOaD2 Goražde, 29.12.2022.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine", 29. decembra 2022. godine u Goraždu održao je obuku na temu: "Učešće građana i organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou".

Obuku je vodio dr.sci Muamer Hodžić.

Na ovu istu temu, prije par dana održana je obuka u Općini Prozor-Rama, a 11. januara 2023. biće održana i u Općini Vitez.

Cilj obuke je upoznavanje vijećnika sa važnosti i oblicima učešća građana i organizacija civilnog društva (OCD) u donošenju odluka doprinijeti transparentnosti i većem uticaju građana i OCD na procese donošenja odluka u JLS.

Modul obuke je pripremljen u okviru ranije faze Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) koji finansira Evropska unija (EU) a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Aktivnosti projekta „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine" naslanjaju se na projekat ReLOaD2.