Javni oglas za izbor konsultanta

08.Mar.2023.
jp

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru II faze Projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” kojeg provodi UNDP uz finansijsku podršku Vlade Švicarske i Švedske, objavljuje Javni oglas za izbor konsultanta za izvođenje programa obuke na temu facilitacije foruma građana u mjesnim zajednicama za praktičare iz 11 partnerskih jedinica lokalne samouprave.

Ispod u dodatku se nalazi tekst Javnog poziva sa svim potrebnim informacijama.