Deseti poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

28.Nov.2023.
WBIF

Direkcija za evropske integracije BiH obavještava sve zainteresovane korisnike da je objavljen deseti poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). 

Poziv je otvoren za aplikacije iz svih WBIF sektora u ključnim područjima intervencija: 

1) održivi promet - obnavljanje postojeće i izgradnja otporne i pametne prometne infrastrukture na TEN-T glavnoj željezničkoj mreži (integracija održivih i pametnih elemenata u cestovni i željeznički promet, inteligentni prometni sistemi, informacioni sistemi, sigurnost na cesti i dr.)

2) čista energija - podrška energetskoj tranziciji (prenos i skladištenje električne energije, obnova postojećih hidroelektrana, dekarbonizacija, jačanje električne mreže, urbani mjerni sistemi i dr.)

3) okolina i klima - upravljanje otpadom i otpadnim vodama, vodosnadbijevanje (pokrivenost velikih aglomeracija, doprinos zaštiti prirode, zelena infrastruktura i dr.)

4) digitalna budućnost - digitalna infrastruktura (brza i sigurna širokopojasna povezanost za javnu upravu, domaćinstva, poslovne subjekte, obrazovanje, zdravstvo i dr.)

5) razvoj ljudskog kapitala - obnova/poboljšanje infrastrukture u obrazovanju i zdravstvu (čista energija, digitalna transformacija i dr.). 

Rok za dostavljanje prvog nacrta aplikacija Direkciji za evropske integracije je 20. decembar 2023. godine.

Osnovne informacije o pozivu, područjima intervencije, kriterijima u svakom od područja intervencije, procentima sufinansiranja te ostale potrebne informacije su date u dokumentu Informacija o kriterijima prihvatljivosti i vremenskom okviru za WBIF poziv za dostavljanje projekata za mješovite investicije u javnom i privatnom sektoru, koji se nalazi u aplikacionom paketu.

Osnovni uslovi za apliciranje na deseti poziv su:

  • U sektoru za koji se aplicira mora biti usvojena cjelodržavna strategija i usvojena Jedinstvena lista sektorskih prioritetnih infrastrukturnih projekata - SSPP (u izuzetnim slučajevima Evropska komisija bi mogla dozvoliti podnošenje aplikacija u sektorima u kojima još uvijek nije usvojen SSPP). 
  • Projekti moraju biti visokog stepena zrelosti i prioritetni za implementaciju.
  • Zahtjev za grant sredstvima treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između BiH i neke od međunarodnih finansijskih institucija uključenih u WBIF (Evropska banka za obnovu i razvoj - EBRD, Evropska investiciona banka - EIB, Razvojna banka Vijeća Evrope - CEB, Razvojna banka SR Njemačke - KfW, Svjetska banka te Francuska razvojna agencija  -AFD), uz razmotrene finansijske mogućnosti aplikanta za zaduživanjem u budućnosti. Navedena tzv. vodeća međunarodna finansijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konsultovana pri izradi grant aplikacije.
  • Zbog finansijskih obaveza koje se stvaraju, neophodno je uključivanje relevantnih ministarstava finansija prilikom apliciranja po pitanju mogućnosti zaduživanja vezano za predloženi projekat (ukoliko je u pitanju novo zaduženje).

Detalji o načinu i smjernicama za apliciranje, uključujući i format grant aplikacije, mogu se naći u aplikacionom paketu.

Detaljnije informacije o apliciranju za pozive Investicionog okvira za Zapadni Balkan možete dobiti putem web stranice: https://www.wbif.eu/about/how-apply-wbif-grant.