Regionalna saradnja za bolju socijalnu inkluziju na lokalnom nivou - SORI3

Datum projekta
-
SORI3

Projekat "Regionalna saradnja za bolju socijalnu inkluziju na lokalnom nivou" Savez općina i gradova Federacije BiH provodi uz podršku NALAS-a (Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope) i GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Za vrijeme trajanja projekta, dvije jedinice lokalne samouprave iz FBiH - Grad Ljubuški i Grad Živinice, će dobiti podršku pri socijalnom mapiranju djece i odraslih sa poteškoćama u razvoju s područja obje lokalne zajednice (s fokusom na gender aspekt) i njihovih potreba, a njihovi lokalni dnevni centri za osobe sa poteškoćama će također dobiti podršku u vidu aktivnosti jačanja kapaciteta i nabavke opreme. Mreža za učenje o dnevnim centrima će također biti uspostavljena.

Isto tako, Savez općina i gradova FBiH će dobiti podršku pri analizi svojih zagovaračkih kapaciteta u oblasti socijalne inkluzije, kao i podršku u izradi mape puta i preporuka.

Sveukupni cilj projekta jeste pružiti podršku jedinicama lokalne samouprave i asocijacijama lokalnih vlasti u BiH, Srbiji, Albaniji, Kosovu i Sjevernoj Makedoniji da osiguraju ostvarenje socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava svojih građana, u skladu sa principom "Nikoga ne zapostaviti" (LNOB - Leave No One Behind) i ciljevima održivog razvoja (SDG - Sustainable Development Goals).