Projekat „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave" (MTS)

MTS logo

U sklopu projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave" prvobitno je izvršena sveobuhvatna analiza potreba za obukom u jedinicama lokalne samouprave. Potom je u skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine formirana Radna grupa koja je pripremila nacrt Strategije obuke za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, a činili su je predstavnici Federalnog ministarstva pravde, Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva finansija, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnici jedinica lokalne samouprave. Nacrt Strategije obuke je usvojilo Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, a očekuje se i njeno usvajanje od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. U skladu sa Strategijom obuke izvršen je odabir pet regionalnih lokaliteta za izvođenje obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nosilac projektnih aktivnosti je UNDP.


OBUKA VIJEĆNIKA NA TEMU: "UPRAVLJANJE IMOVINOM JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE"

http://www.sogfbih.ba/index.php?lang=ba&sel=94&view=1004,3

OBUKA VIJEĆNIKA NA TEMU: "UPRAVLJANJE PRIHODIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE"

 

OBUKA VIJEĆNIKA NA TEMU: "JAVNO - PRIVATNO PARTNERSTVO"

 

SAVJETOVANJE ZA NAČELNIKE NA TEMU: "LIDERI LOKALNE SAMOUPRAVE"