Održiva urbana mobilnost u Jugoistočnoj Evropi

Datum projekta
-
Održiva urbana mobilnost

II. Faza 2019. - 2020.

“Održiva urbana mobilnost u jugoistočnoj Evropi – II faza” Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Energetska efikasnost (ORF-EE) 2019. – 2020. godine

GIZ poster

Cilj projekta je podržati općine/gradove u podizanju svijesti i izgradnji kapaciteta za izgradnju energetski efikasne i klimatski prihvatljive urbane mobilnosti. Odnosno, bliže upoznavanje predstavnika općina/gradova sa konceptom održive urbane mobilnosti i koracima u izradi planova održive mobilnosti, razmjena znanja i promoviranje dobrih primjera i iskustava gradova iz regiona i Europe u ovoj oblasti.

Proces je započeo obukom na  temu “Planovi održive urbane mobilnosti”, koja je održana u
maju 2019.godine (od 27. do 31.maja) u Podgorici, Crna Gora. Ova obuka je imala za cilj detaljno upoznavanje učesnika (BiH, Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora I Albanija) o strateškim planovima za održivu urbanu mobilnost SUMP. Ovu aktivnost je   sproveo  GIZ-ov Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu - Energetska efikasnost (ORF-EE).

Na navedenoj obuci obrađene su sljedeće teme:
1.    Uvođenje SUMP-ova;
2.    Ciklus planiranja SUMP-a: Priprema i analiza;
3.    Ciklus planiranja SUMP-a: Izrada i analiza;
4.    Ciklus planiranja SUMP-a: Odabir i planiranje mjera;
5.    Ciklus planiranja SUMP-a: Provedba, nadzor i evaluacija;
6.    Komunikacija i uključivanje sudionika;
7.    SUMP Samoprocjena.

Tokom juna 2019. godine predstavnici/treneri Saveza općina i gradova FBiH su održali tri regionalne obuke na tri lokacije (Bihać, Sarajevo i Mostar) za općinsko/gradsko osoblje na temu održive urbane mobilnosti - izrada Plana održive urbane mobilnosti (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP).

Svaka obuka je obuhvatila sljedeće oblasti: smjernice EU SUMP, dobri primjeri i iskustva; smjernice za Evropsku sedmicu mobilnosti za 2019. godinu, kriteriji, pogodnosti, promotivne mjere u SUMP procesu.

Cilj održane obuke je bio bliže upoznavanje predstavnika općina/gradova s konceptom održive urbane mobilnosti, koracima u izradi planova održive mobilnosti, kao i sa iskustvima gradova iz regije i Europe u ovoj oblasti. Obuke su održane:
-    24.06.2019. godine u Bihaću,
-    27.06.2019. godine u Sarajevu,
-    28.06.2019. godine u Mostaru.

Tokom jula 2019. godine Savez je razvio plan kampanje za podizanje svijesti tokom Evropske sedmice mobilnosti, pripremljeni su obrasci i definirani kriteriji za Javni poziv za učešće učešće općina/gradova u obilježavanja „Europske sedmice mobilnosti 2019“ provođenjem pilot-projekata ili promotivnih aktivnosti na temu održiva urbana mobilnost. Izvršena je evaluacija pristiglih prijava i izvršen je odabir partnerskih općina.

Općina Zavidovići –
-    Podrška u promoiciji aktivnosti Evropska nedelja mobilnosti
-    U izradi Rješenja održive urbane mobilnosti

Grad Čapljina
-    Podrška u promoiciji aktivnosti Evropska nedelja mobilnosti

Općina Travnik
-    Podrška u implementaciji Pilot projekta- Aktivnosti obilježavanja autobusnih stajališta I razvoj aplikacije Urbana mobilnost za građane.

U okviru projekta Savez općina i gradova FBiH je dodijeljena su sredstva Zavidovićima i Čapljini za promociju/kampanju Europske sedmice mobilnosti-2019.

U novembru 2019.godine u Općini Zavidovići je pripremljena prva radionica za radnu grupu koja će učestvovati u izradi Rješenja SUMP-a sa zadatkom da se svi učesnici upoznaju sa ključnim elementima procesa izrade SUMPA i dobrim prkasama iz okruženja, kao i da se uradi zajednička analiza postojećeg stanja što se sve ima smatrati prvim korakom u ovom procesu.

Nakon toga su urađene sljedeće aktivnosti
-    Analiza dostavljenog materijala od strane eksperata, dopunjavanje potpoglavlja koja nisu u potpunosti obrađena i izrada grafikona, tabela
-    Radionica na temu formiranja Vizije sa širom radnom grupom i rad sa radnim timom na definisanju Ankete
-    Obrada rezultata Ankete
-    Formiranje indikatora i ciljeva - prema usvojenoj viziji
-    Izrada Prijedloga mjera
-    Radionica o prezentovanju indikatora i ciljeva i prijedloga mjera uz konsultacije sa radnim timom
-    Izrada finalnog dokumenta.

Tokom izrade SUMP-a u skladu sa Programom uključivanja javnosti i edukacije u cilju promocije značaja pješačenja i vožnje bickla, te pozitivnim uticajima ovih aktivnosti na naše zdravlje i životnu  okolinu, pripremljeni su i sprovedeni konkursi za učenike osnovnih i srednjih škola za izradu likovnih radova na temu ‘’KREĆIMO SE’’.

Zavidovići Zavidovići Zavidovići

U okviru projekta Savez općina i gradova FBiH je dodijeli sredstva tehničke pomoći: Općini Travnik.

Općina Travnik je u sklopu projekta razvila mobilnu aplikaciju za javni prijevoz, uredila jedno autobusno stajalište i obilježila 20 autobusnih stajališta. Sve ove aktivnosti su uspješno implementirane i to u vrlo kratkom roku.

 

I. Faza

Savez općina i gradova FBiH i GIZ ORF su ostvarili saradnju na projektu "Održiva urbana mobilnost u jugoistočnoj Evropi" u vezi izrade planova održive urbane mobilnosti (POUM/SUMP).

U sklopu projekta će se održati jednodnevna radionica sa predstavnicima općina/gradova sa ciljem upoznavanja sa konceptom održive urbane mobilnosti, koracima u izradi planova održive mobilnosti, kao i sa iskustvima gradova iz regiona i Evrope u ovoj oblasti.

Paralelno sa ovim aktivnostima će se raditi na izradi Mape puta za urbano planiranje i promotivnim aktivnostima. Projekat će trajati 6 mjesec, u periodu od juli - decembar 2018. godine.