Obuka upravljanje projektnim ciklusom - Goražde

10.Apr.2023.
Datum događaja
13.-14.04.2023, Cijeli dan

Obuka na temu "Upravljanje projektnim ciklusom" za organizacije civilnog društva

Mjesto: Grad Goražde, Sala vijeća

Datum i satnica: 13. i 14.04.2023. godine

Prvi dan, četvrtak, 13.04.2023. godine (11:00-16:00 sati)
Drugi dan, petak, 14.04.2023. godine (11:00-16:00 sati)

Organizator: Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Gradom Goraždem a kroz projekat Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)

Trener: Selma Velić, PCM trener