Dan Općine Žepče

03.Sep.2021.
Datum događaja
14.10.2021, Cijeli dan
14.10.2022, Cijeli dan
14.10.2023, Cijeli dan
14.10.2024, Cijeli dan
Žepče

14. oktobar/listopad - Dan Općine Žepče. Prvi pisani trag o ovome gradu datira na ovaj dan iz 1458. godine kada je «na Žepču» kralj bosanski Stjepan Tomaš, sa sinom knezom Stjepanom, dao povelju logotetu Stjepanu Ratkoviću.

http://www.opcina-zepce.com/

Grb Općine Žepče
Grb Općine Žepče