Dan Općine Vitez

26.Mar.2021.
Datum događaja
28.04.2021, Cijeli dan
28.04.2022, Cijeli dan
28.04.2023, Cijeli dan
28.04.2024, Cijeli dan
28.04.2025, Cijeli dan
Vitez

28. april/travanj - Dan Općine Vitez. Na ovaj dan 1952. godine Narodna skupština NRBiH donijela je Zakon kojim je formirana Općina Vitez.

http://www.opcinavitez.info/