Dan Općine Sapna

09.Feb.2021.
Datum događaja
18.03.2021, Cijeli dan
18.03.2022, Cijeli dan
18.03.2023, Cijeli dan
Sapna

18. mart/ožujak - Dan Općine Sapna. Ovaj dan je uzet za obilježavanje Dana Općine zato što je tog dana 1998. godine održana prva sjednica Općinskog vijeća novoformirane Općine Sapna.