Dan Općine Busovača

03.Sep.2021.
Datum događaja
16.08.2021, Cijeli dan
16.08.2022, Cijeli dan
16.08.2023, Cijeli dan
16.08.2024, Cijeli dan
Busovača

16. avgust/kolovoz - Dan Općine Busovača. Pod svojim sadašnjim imenom Busovača se u pisanim dokumentima prvi put spominje 16.08.1371. godine kada je izvjesni Gojko Čepić iz Busovače prodao Johanu Rombaldu Bonu 30 miliarija gvožđa. Navedeni datum je upisan na grbu Busovače i obilježava se kao Dan Općine.

http://www.opcina-busovaca.com/

Grb Općine Busovača
Grb Općine Busovača