Portal Direkcije za evropske integracije za javne konsultacije IPA programskih dokumenata

13.Mar.2023.
DEI Portal

Portal Direkcije za evropske integracije za javne konsultacije IPA programskih dokumenata objavljen je 9.03.2023. godine.

Na portalu je objavljeno 10 akcionih dokumenata u okviru IPA III za 2024. godinu, kao i poziv organizacijama civilnog društva (OCD) da se uključe u javne online konsultacije na temu nacrta akcionih dokumenata (projektnih prijedloga) iz bilateralnog programa IPA 2024. Javne konsultacije traju do četvrtka, 16.03.2023. godine do kada je moguće ostaviti pitanja, prijedloge i komentare na deset nacrta akcionih dokumenata za IPA 2024.

 Ključne informacije su:

  • Za javne konsultacije otvorene su glavne sekcije akcionih dokumenata: intervencijska logika, indikativne aktivnosti i indikativna logframe matrica, te se očekuje od OCD da sugeriraju izmjene postojećih ili dodavanje novih aktivnosti,
  • Uputstvo o korištenju sistema je dostupno i pokriva osnove funckionalnosti: registraciju i način ostavljanja komentara i sentimenata.
  • Molba OCD da pogledaju i Akcione Dokumente koje nisu direktno vezani za njihovu oblast djelovanja, kako bi eventualno dodali neke mainstreaming elemente (npr. gender, human rights, digitalization) u akcione dokumente.
  • Molba OCD da proslijede informaciju svojim profesionalnim kontaktima odnosno osobama za koje smatraju da na ove teme mogu dati kvalitetan doprinos.

 Odluka Direkcije je da portal bude na engleskom jeziku, tako da su svi sadržaji prilagođeni tome, ali učesnici u javnim konsultacijama mogu komunicirati i na jezicima u službenoj upotrebi u BiH.