Vijesti i najave

Tešanj, Tuzla, Jablanica, Mostar, Zavidovići, Novo Sarajevo, Sanski Most, Gračanica, Lukavac, Jajce, Ključ, Doboj Jug, Zenica, Livno, Ilijaš, Breza, Konjic, Vareš
Obuka Konjic 12.2021
U okviru "Projekta integriranog lokalnog razvoj (ILDP)" Savez općina i gradova Federacije Bosne i...
Vijest | 29.12.2021.
Obuka, Goražde 16.12.2021
Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Podrška razvoju uslužno ...
Vijest | 29.12.2021.
Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje Javni poziv za jedinice lokalne ...
Vijest | 28.12.2021.
Savez općina i gradova Federacije BiH potražuje konsultantsku kompaniju koja će organizovati stru...
Vijest | 23.12.2021.
Kalendar
Najave