EU Vijesti

EU Info Centar

- Jacanje kapaciteta JLS za pripremu projekata (12.03.2024.)

http://www.sogfbih.ba/vijest/jacanje-kapaciteta-jls-za-pripremu-projekata

- Poziv za učešće na Info sesiji povodom drugog poziva Programa za dunavsku regiju (24.10.2023.)

http://www.sogfbih.ba/vijest/poziv-za-ucesce-na-info-sesiji-povodom-drugog-poziva-programa-za-dunavsku-regiju

- Poziv za podnošenje prijedloga projekata: Podrška JLS i/ili organizacijama civilnog društva za borbu protiv diskriminacije i govora mržnje (20.10.2023.)

http://www.sogfbih.ba/javni-poziv/poziv-za-podnosenje-prijedloga-projekata-podrska-jls-iili-organizacijama-civilnog

- Podrška Vijeća Evrope lokalnim zajednicama iz BiH u apliciranju na međunarodni Program partnerstva za otvorenu vlast na lokalnom nivou - informativna sesija (18.10.2023.)

https://sogfbih.ba/vijest/podrska-vijeca-evrope-lokalnim-zajednicama-iz-bih-u-apliciranju-na-medunarodni-program

- Objavljen Poziv za izražavanje interesa za uključivanje JLS u Partnerstvo za otvorenu vlast (OGP) (28.09.2023.)

https://sogfbih.ba/vijest/objavljen-poziv-za-izrazavanje-interesa-za-ukljucivanje-jls-u-partnerstvo-za-otvorenu-vlast

- Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama za poboljšanje adaptacije na klimatske promjene u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u BiH - Smjernice za podnosioce projektnih prijedloga

http://www.sogfbih.ba/dokumenti/smjernice-za-podnosioce-projektnih-prijedloga-za-javni-poziv-za-mjeru-podrske

- Objavljen prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska – BiH– Crna Gora 2021-2027. (04.05.2023.)

http://www.sogfbih.ba/vijest/objavljen-prvi-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-u-okviru-interreg-vi-ipa-programa

- Portal Direkcije za evropske integracije za javne konsultacije IPA programskih dokumenata (13.03.2023.)

http://www.sogfbih.ba/vijest/portal-direkcije-za-evropske-integracije-za-javne-konsultacije-ipa-programskih-dokumenata

- Informacija za jedinice lokalne samouprave o obukama Direkcije za evropske integracije (28.02.2023.)

http://www.sogfbih.ba/vijest/informacija-za-jedinice-lokalne-samouprave-o-obukama-direkcije-za-evropske-integracije

- Poziv za prijavu – Uspostava Radne grupe nezavisnih eksperata na temu Evropske povelje o lokalnoj samoupravi (GIE) (20.01.2023.)

http://sogfbih.ba/vijest/poziv-za-prijavu-uspostava-radne-grupe-nezavisnih-eksperata-na-temu-evropske-povelje-o

- Informacija za jedinice lokalne samouprave o obukama Direkcije za evropske integracije (DEI) (20.01.2023.)

http://sogfbih.ba/vijest/informacija-za-jedinice-lokalne-samouprave-o-obukama-direkcije-za-evropske-integracije-dei-4

- Novi EU4BusinessRecovery poziv: 600 hiljada KM za unapređenje zaštite i sigurnosti na radu u sektoru poljoprivrede (22.11.2022.)

http://www.sogfbih.ba/vijest/novi-eu4businessrecovery-poziv-600-hiljada-km-za-unapredenje-zastite-i-sigurnosti-na-radu-u

- Osmi poziv za sufinansiranje investicionih projekata u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan (21.11.2022.)

http://sogfbih.ba/vijest/osmi-poziv-za-sufinansiranje-investicionih-projekata-u-okviru-investicionog-okvira-za

- Poziv Vijeća Evrope za sufinansiranje projekta/aktivnosti (3.11.2022.)

https://sogfbih.ba/vijest/poziv-vijeca-evrope-za-sufinansiranje-projektaaktivnosti

- Info sesija- SDG2BiH program (31.10.2022.)

http://www.sogfbih.ba/vijest/online-info-sesija-sdg2bih

- Javni poziv za kantone i JLS za podnošenje prijava za učešće u implementaciji Programa „Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja kao temelj za održiv i inkluzivan rast u Bosni i Hercegovini“ (SDG2BiH) (21.10.2022.)

http://sogfbih.ba/vijest/javni-poziv-za-kantone-i-jls-za-podnosenje-prijava-za-ucesce-u-implementaciji-programa-okvir

- Obraćanje Predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen tokom posjete BiH /
predviđeno 70 miliona eura za saniranje posljedica većih cijena energenata za privredu i ugrožena domaćinstva upravo ovdje u Bosni i Hercegovini (28.10.2022.)

https://europa.ba/?p=76250

- Evropska komisija preporučila kandidatski status za BiH uz osam uslova

Evropska komisija (EK) je za Bosnu i Hercegovinu, uslovno preporučila status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji (EU). Ova preporuka je uslovna, jer Komisija očekuje ispunjavanje osam određenih uslova.

"Davanje statusa kandidata je ponuda Evrope za BiH. Ovo radimo za narod BiH. Ali to takođe dolazi sa velikim očekivanjima. Na eliti je da to pretvori u stvarnost", poručio je komesar za proširenje Oliver Varhelji (Oliver Varhelyi).

Evropski komesar je naglasio da se nakon oktobarskih izbora očekuje brzo formiranje institucija kako bi se mogle fokusirati na ove uslove. On je najavio mogućnost da Vijeće EU odluči o kandidatskom statusu za BiH na samitu u decembru.

Osam uslova:

Komisija je preporučila da Vijeće EU da Bosni i Hercegovini status kandidata ali da se podrazumijeva da se preduzimu sljedeći koraci:

  • prioritetno usvojiti izmjene u postojećem Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću
  • usvojiti zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i usvojiti zakon o sudovima Bosne i Hercegovine
  • donijeti zakon o sprečavanju sukoba interesa
  • preduzeti odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala
  • odlučno unaprijediti rad na obezbjeđivanju efikasne koordinacije na svim nivoima kapaciteta upravljanja granicom, kao i obezbjeđivanju funkcionisanja sistema azila
  • obezbjediti zabranu torture, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja
  • garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupanja u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima
  • obezbijediti rezultate u funkcionisanju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne tekovine EU

- European Commission- Bosnia and Herzegovina Report 2022 (12.10.2022.)

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/bosnia-and-herzegovina-report-2022_en

- Savez općina i gradova FBiH je potpisnik Memoranduma o razumijevanju sa Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope (20.09.2022.)

https://sogfbih.ba/vijest/savez-opcina-i-gradova-fbih-je-potpisnik-memoranduma-o-razumijevanju-sa-kongresom-lokalnih-i

- Uspostavljena kreditna linija za JLS za predfinansiranje i sufinansiranje EU projekata (21.10.2022.)

http://sogfbih.ba/vijest/uspostavljena-kreditna-linija-za-jls-za-predfinansiranje-i-sufinansiranje-eu-projekata

- URBACT Program (17.10.2022.)

http://sogfbih.ba/vijest/urbact-program

- Lista obuka Direkcije za Evropske integracije (DEI) za oktobar i novembar 2022.

http://sogfbih.ba/vijest/informacija-za-jedinice-lokalne-samouprave-o-obukama-direkcije-za-evropske-integracije-dei-2 

- Poziv za JLS za prijavu na EU program razmjene o inovativnom finansiranju

http://sogfbih.ba/vijest/poziv-za-jls-za-prijavu-na-eu-program-razmjene-o-inovativnom-finansiranju

- Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima

http://sogfbih.ba/vijest/javni-poziv-za-mjeru-podrske-investicijama-u-diverzifikaciju-ekonomskih-i-socijalnih 

- Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju projekata malog obima (pilot projekata) iz oblasti energetike, saobraćaja i klime

http://sogfbih.ba/vijest/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-realizaciju-projekata-malog-obima-pilot-projekata-iz

- Informativne sesije o predstojećem pozivu za podnošenje prijava za implementaciju projekata manjeg obima iz oblasti energije, transporta i klime

http://sogfbih.ba/vijest/informativne-sesije-o-predstojecem-pozivu-za-podnosenje-prijava-za-implementaciju-projekata

- Info dan o Drugom pozivu Interreg Euro-MED programa 2021-2027.

http://sogfbih.ba/vijest/info-dan-o-drugom-pozivu-interreg-euro-med-programa-2021-2027

- Regionalna konferencija za medije Evropske sedmice mobilnosti

http://sogfbih.ba/vijest/regionalna-konferencija-za-medije-evropske-sedmice-mobilnosti

- Poziv za učešće u projektu Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini

http://sogfbih.ba/vijest/poziv-za-ucesce-u-projektu-inoviranje-demokratskog-ucesca-na-lokalnom-nivou-u-bosni-i