Direktor

Vesna   Vesna Travljanin, diplomirani pravnik
  E-mail: vesna@sogfbih.ba
  Kontakt:
  Tel: 00387 33 216 502, 209 120, 209 024;
  Fax: 00387 33 216 502

 

 

Biografija

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i zaposlila se u Novinsko izdavačkoj kući „Oslobođenje“ gdje je bila na funkciji Direktora Pravne Službe i Člana Poslovodnog Odbora ovog preduzeća te obavljala najsloženije pravne poslove.

Položila je Pravosudni ispit u Federalnom ministarstvu pravde, te specijalizirala Medijsko pravo na Univerzitetu Maryland u Sjedinjenim Američkim  Državama u okviru prestižnog Fulbrajtovog programa Američke Ambasade u Sarajevu. Praksu je obavila u pravnom odjelu „Washington Post“, zatim „Milwaukee Journal Senitinel“, kao i advokatskoj firmi „Levine, Sullivan & Koch“ u Washington, DC-ju.

Radila je u OHR-u gdje je izabrana među prvim domaćim pravnicima koji su kreirali Nezavisnu Pravosudnu Komisiju, a koja je prerasla u Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće BiH. Nakon toga u OSCE-u je radila kao Pravni savjetnik u Jedinici za reformu javne uprave.

Savez općina i gradova Federacije BiH ranije je imao 50 članica, a pod vodstvom gospođe Travljanin ostvareno je stopostotno članstvo, odnosno ukupno 80 općina/gradova iz Federacije BiH. Gđa Travljanin, sa svojim saradnicima radi na poslovima izrade zakona, lobiranja, pravnih i finansijskih savjetovanja, obuka i seminara za članice, kao i drugim servisima i uslugama koje pomažu općinama da zajedničkim nastupom postignu svoje ciljeve.

Gđa Travljanin ima bogato međunarodno iskustvo: Član je Upravnog odbora NALAS-a (Mreža asocijacija Jugoistočne Evrope), koji broji 15 zemalja iz regiona. Na inicijativu Saveza FBiH ustanovljen je „Sajam lokalne samouprave Jugoistočne Evrope - Nexpo“ koji je 2011. godine u sarajevskoj „Zetri“ okupio preko 2000 gostiju iz 50 zemalja svijeta. Ovaj sajam je postao tradicija u regionu.

Gđa Travljanin je imala  niz javnih nastupa i prezentacija u zemlji i inostranstvu kao što su nastupi na Univerzitetima Maryland i Tuscon (Arizona), Udruženju advokata Washington DC-ija, Vijeću Evrope u Strazburu i Evropskoj uniji u Briselu, Akademiji nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Uniji gradova Turske, kao i mnogim drugim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Magistarski rad na temu „Pravni aspekt lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini sa osvrtom na evropske standarde“ odbranila je na faukultetu za Javnu Upravu Univerziteta u Sarajevu. Dobitnica je prestižne nagrade “Večernjakov pečat” Večernjeg lista za 2020. godinu u kategoriji “Ponos Bosne i Hercegovine/Uspjeh”.