Direktor

Vesna T.

  Vesna Travljanin, diplomirani pravnik
  E-Mail: vesna@sogfbih.ba
  Kontakt:
  Tel: 00387 33 216 502, 209 120, 209 024;
  Fax: 033 216 502

 

Biografija

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i zaposlila se u Novinsko izdavačkoj kući „Oslobođenje“ gdje je od 1988-2000. bila na funkciji direktora Pravne službe i člana Poslovodnog odbora ovog preduzeća te obavljala najsloženije pravne poslove uključujući i ratni period od 1992-1995. god.

1997. godine položila Pravosudni ispit u Federalnom ministarstvu pravde, a 1999. – 2000. godine specijalizirala Medijsko pravo na Univerzitetu Maryland u Sjedinjenim Američkim  Državama u okviru prestižnog Fulbrajtovog programa Američke Ambasade u Sarajevu. Praksu je obavila u pravnom odjelu „Washington Post“, zatim „Milwaukee Journal Senitinel“, kao i advokatskoj firmi „Levine, Sullivan & Koch“ u Washington, DC-ju.

2000. godine se zaposlila u OHR-u gdje je izabrana među prvim domaćim pravnicima koji su kreirali Nezavisnu Pravosudnu Komisiju, a koja je prerasla u Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće BiH. Nakon toga u OSCE-u radila dvije godine kao Pravni savjetnik u Jedinici za reformu javne uprave.

U Savezu općina i gradova Federacije BiH je od 2005. godine. Tada je u Savezu je bilo pedeset članica - jedinica lokalne samouprave, te je pod njenim rukovodstvom ostvareno 100% članstvo, ukupno 80 općina/gradova iz Federacije BiH. Gđa Travljanin, sa svojim saradnicima radi na poslovima izrade zakona, lobiranja, pravnih i finansijskih savjetovanja, obuka i seminara za članice, kao i drugim servisima i uslugama koje pomažu općinama da zajedničkim nastupom postignu svoje ciljeve.

Gđa Travljanin ima bogato međunarodno iskustvo: Član je Upravnog odbora NALAS-a (Mreža asocijacija Jugoistočne Evrope), koji broji 15 zemalja iz regiona. Na inicijativu Saveza FBiH ustanovljen je „Sajam lokalne samouprave Jugoistočne Evrope - Nexpo“ koji je 2011. godine u sarajevskoj „Zetri“ okupio preko 2000 gostiju iz 50 zemalja svijeta. Ovaj sajam je postao tradicija u regionu.

Gđa Travljanin je imala  niz javnih nastupa i prezentacija u zemlji i inostranstvu kao što su nastupi na Univerzitetima Maryland i Tuscon (Arizona), Udruženju advokata Washington DC-ija, Vijeću Evrope u Strazburu i Evropskoj uniji u Briselu, Akademiji nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Uniji gradova Turske, kao i mnogim drugim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Magistarski rad na temu „Pravni aspekt lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini sa osvrtom na evropske standarde“ odbranila je na Fakultetu za upravu Univerziteta u Sarajevu.

Dobitnik je prestižne nagrade "Večernjakov pečat" za 2020. godinu u kategoriji "Ponos Bosne i Hercegovine/Uspjeh"