Javni poziv

slika
19.02.2024.
Projekat Modernizacija vodnih usluga u Bosni i Hercegovini odn...
19.02.2024.
Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za pripremu Akcionog plana energetski održivog razv...
16.02.2024.
Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje Javni konkurs za poziciju: Refer...
Lejla Šadinlija
17.01.2024.
U okviru međuregionalnog programa URBACT IV objavljen je poziv za mreže za transfer inovacija (In...
URBACT
17.01.2024.
U okviru međuregionalnog programa URBACT IV objavljen je poziv za m...