Online info sesija - SDG2BiH

31.Oct.2022.

Obavještavaju se svi zainteresirani za javni poziv za kantone i lokalne samouprave u BiH za učešće u SDG2BiH programu mogu učestvovati u online info sesiji tokom koje će biti prezentirani svi aspekti javnog poziva te pojašnjeni uslovi i kriteriji za prijave. Info sesija će biti održana u petak 04.11.2022. godine u 10.00 sati. Info sesija će biti održana putem Zoom-a.

Za prijavu na info sesiju potrebno je poslati ime i prezime, e-mail adresu na koju će biti upućen poziv za uključivanje u online info sesiju, s naslovom/predmetom "Prijava na SDG2BIH info dan".

Prijavu je potrebno poslati na e-mail adresu registry.ba@undp.org i to najkasnije do četvrtka 03.11.2022. godine u 12.00 sati. Nakon isteka roka za prijave, prijavljene osobe će dobiti link za priključivanje na video konferenciju.