16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

30.Nov.2023.
16 dana aktivizma

#16danaaktivizma #isključimonasilje #nemaizgovora 
 

Poziv za jedinice lokalne samouprave za doprinos kampanji

Savezi općina i gradova u BiH pridružuju se kampanji "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja" u 2023. godini sa porukom “Isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno”, te pozivamo članice (općine i gradove) na dostavljanje poruka i izvještaja o aktivnostima koje su podržale jedinice lokalnih samouprava u svrhu podizanja svijesti javnosti o potrebi za sprječavanjem ovog ozbiljnog društvenog problema. 

Savezi će u narednom periodu mapirati primjere dobre prakse u odgovoru lokalnih zajednica na nasilje, inovativne pristupe, uključujući i doprinos jedinica lokalnih samouprava prevenciji i kampanji 16 dana aktivizma, kako bismo dokumentirali i dismeninirali prakse ka ostalim članicama i kreirali nove prilike za njihovo predstavljanje i dalje repliciranje.
Nasilje u porodici se dešava u lokalnoj zajednici i institucije na lokalnom nivou su prve angažovane u odgovoru na nasilje – isključimo nasilje nad ženama i djevojčicama zajedno.

Informacije o aktivnostima, fotografije i/ili video, možete dostaviti na adresu kontakt osobe za rodnu ravnopravnost Mirela Čaušević, Savez općina i gradova FBiH: mirela@sogfbih.ba