Javni poziv za izbor članova komisije za dodjelu novinarske nagrade

19.Mar.2024.
jp

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje javni poziv za dostavljanje prijava za članove/ice komisije za dodjelu novinarske nagrade Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Zainteresovani aplikanti/ice su dužni dostaviti kopiju fakultetske diplome i biografiju najkasnije do 26.03.2023. godine na e-mail: hazim@sogfbih.ba

U dodatku možete pogledati tekst javnog poziva.