Poziv za prijavu - Pružanje podrške JLS za sprovođenje socijalnog mapiranja i implementaciju usluge dnevnog centra za djecu s poteškoćama u razvoju

11.May.2023.
sori 2

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine poziva zainteresovane jedinice lokalne samouprave da uzmu učešće u regionalnom projektu “Regionalna saradnja za bolju socijalnu inkluziju na lokalnom nivou” (Regional cooperation for better social inclusion at local level) koji implementiraju Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS) i asocijacije lokalnih vlasti sa Zapadnog Balkana. Projekat se provodi u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u ime Njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Projekat će podržati dvije jedinice lokalne samouprave iz FBiH u socijalnom mapiranju i uspostavi i podršci dnevnog centra za djecu s poteškoćama u razvoju.

Sve detaljne informacije nalaze se u Pozivu u dodatku.

Zainteresovane JLS će popunjen Prijavni obrazac koji se nalazi u dodatku dostaviti na mail savez@sogfbih.ba, najkasnije do 18. maja 2023. godine. Potrebno je da Prijavni obrazac bude potpisan od strane načelnika/gradonačelnika, kao i ovlaštenog potpisnika organizacije civilnog društva ili direktora/ovlaštenog potpisnika centra za socijalni rad.

Za sve dodatne informacije, kontakt osoba je Luna Ibrić, tel. 033 216 502.