Savez općina i gradova FBiH uputio Zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH

03.Oct.2022.
ustavni sud fbih

Savez općina i gradova Federacije BiH je 30.09.2022. godine, u skladu sa odlukom Predsjedništva Skupštine Saveza, a na osnovu ovlaštenja propisanih Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, prema Ustavnom Sudu Federacije BiH uputio Zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH („Službene novine FBiH“, br. 15/21).

Savez nije konsultovan prilikom usvajanja Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 15/21) kojim je jedinicama lokalne samouprave nametnuta obaveza provođenja vanjske revizije, a što je bila zakonska obaveza, imajući u vidu da je članom 56. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano da su „Federalne, odnosno kantonalne vlasti dužne u najvećoj mogućoj mjeri konsultovati jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja propisa koji ih se direktno tiču.

Konsultovanje, u smislu iz prethodnog stava ovog člana, federalne, odnosno kantonalne vlasti vrše putem saveza općina i gradova“.

Također, predlagač Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine nije putem Saveza tražio podatke o fiskalnoj procjeni zakona na način kako je to propisano članom 6. stav 1. Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet ("Sl. novine FBiH", br. 34/16).

U okviru ovog zahtjeva, Savez je Ustavnom sudu podnio i prijedlog za donošenje privremene mjere kojom se traži obustava primjene člana 57. stav 4. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine a kojim je utvrđena obaveza provođenja vanjske revizije za JLS koje nisu obuhvaćene godišnjim planom revizije Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Iz navedenih razloga smo Ustavnom sudu Federacije BiH uputili Zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, te ćemo u narednom periodu obavještavati naše članice i javnost o toku ovog sudskog postupka.