Poziv na učešće u YEP program (Program mladih izabranih političara i političarki)

12.Apr.2024.
YEP

Evropski odbor regija (OR) je raspisao poziv na učešće u YEP program (Program mladih izabranih političara i političarki).

Učešćem u programu, lokalni i regionalni predstavnici država kandidatkinja u dobi između 18 i 35 godina mogu direktno učestvovati u demokratskom životu Unije i zastupati svoje stavove na EU forumima. Također mogu biti pozvani da se sastanu sa članovima OR, da učestvuju u događajima koje organizuje OR i u vježbama izgradnje kapaciteta za mlade političare. Kroz njihovo uključivanje u YEP program, OR želi da prikaže stvarnost na terenu u urbanim i ruralnim regijama u državama kandidatkinjama za članstvo u EU. Program u potpunosti finansira OR.

Za više informacija posjetite: https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/join-the-yep-community.aspx?origin=spotlight