Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH

Ustavni sud FBiH
25.12.2023.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući po zahtjevu Saveza općin...