U Sarajevu održana 4. konferencija Mreža koordinatora/ica za poslove mjesnih zajednica SOGFBIH i SOGRS

01.Jun.2022.
MZ2

24.05.2022. godine u Sarajevu je održana 4. konferencija Mreža koordinatora/ica iz jedinica lokalne samouprave za poslove mjesnih zajednica koju su zajednički organizovali Savez općina i gradova Federacije 🇧🇦 i Savez opština i gradova Republike Srpske. Tema ove konferencije je bila: Upravljanje imovinom JLS/MZ u mjesnim zajednicama.

Ovom prilikom su prezentirane aktivnosti saveza općina/opština i gradova FBiH i RS u okviru druge faze projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u 🇧🇦" kojeg finansiraju Vlada Švicarske i Švedska, a provodi UNDP Bosnia and Herzegovina.

Učesnicima konferencije je prezentiran okvirni Program rada Mreža koordinatora/ica za poslove sa mjesnim zajednicama za 2022. godinu sa indikativnim planom za naredne godine.

U okviru tematskog dijela, učesnici su se upoznali sa pozitivnim praksama iz jedinica lokalne samouprave iz Град Бања Лука i Općina Ilidža, kao i sa praksama iz općina koje se susreću sa izazovima u oblasti uplavljanja imovinom JLS/MZ u mjesnim zajednicama kao što su #OpćinaBosanskoGrahovo i Општина Брод / Opština Brod / Municipality of Brod.

Generalni stav učesnika je da upravljanje imovinom u jedinicama lokalne samouprave, odnosno mjesnim zajednicama predstavlja veoma značajno pitanje koje zahtijeva donošenje odgovarajućih propisa kojima bi se pobliže uredila ova oblast.  
Zaključci sa konferencije će biti dostavljeni svim učesnicima.