U Općini Novi Grad Sarajevo održana Treća sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH

11.May.2022.
3. sjednica Predsjedništva

Treća sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine održana je 10. maja/svibnja 2022. godine u Općini Novi Grad Sarajevo.

Predsjedništvo Saveza je ovom prilikom razmatralo brojna pitanja od značaja za jedinice lokalne samouprave kao što su aktivnosti vezane za izradu metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine u čijoj izradi učestvuju i predstavnici Saveza.

Predsjedništvo je na ovoj sjednici donijelo odluku da se pokrene apelacija prema Ustavnom sudu Federacije Bosne vezano za Zakon o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine kojim je nametnuta obaveza, bez konsultacija sa Savezom i jedinicama lokalne samouprave, da lokalne zajednice, ali i druge javne ustanove svake godine vrše eksternu reviziju svog poslovanja.

Predsjedništvu su prezentirani i izvještaji sa sjednica skupštinskih komisija Saveza na kojima je, između ostalog, razmatrano pitanje naknada koje komercijalne banke obračunavaju na prekomjernu likvidnost, te inicijativa za uspostavljanje Mreže internih revizora općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

S obzirom na činjenicu da Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine ove godine obilježava 50 godina rada, tim povodom će 14.06.2022. godine u Neumu biti održana svečana sjednica na kojoj će biti dodijeljene plakete za kontinuiran doprinos u razvoju i unapređenju lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini i plakete za doprinos u razvoju Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Također je bilo riječi i o različitim projektnim aktivnostima u čijoj provedbi učestvuje Savez, kao što su projekti „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, „Socijalna prava za ranjive grupe“, kao i druga bitna pitanja.