Održana "Obuka za odnose s javnošću i medijima"

12.Jun.2024.
skopje

U Skoplju je od 10. do 12. juna/lipnja održana "Obuka za odnose s javnošću i medijima" kojeg moderiraju Natasha Božinovska Mirkova, Natasha Velkovska i Teodora Radoncik.

Ciljevi ove edukacije su prenijeti RCDN partnerima vještine i strategije za poboljšanje komunikacije, izgradnju jakih odnosa s javnošću i efikasno zagovaranje interesa svojih članova.

Cilj je i podijeliti i objasniti ključne koncepte strateške komunikacije „Regionalne mreže za razvoj kapaciteta (RCDN) u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda“ kao i komunikacijske strategije i akcionog plana (ključne tačke, ciljevi, poruke i uloge u implementaciji), zatim shvatiti potrebu kreiranja sadržaja i izgradnje i održavanja odnosa sa medijima.

Za kraj, cilj je razumijeti koncepte, alate, tehnike i materijale za odnose s javnošću (izjave, saopštenja za javnost, pozive, briefove za medije, intervjue) kao i osnovne zahtjeve za uspješan nastup u javnosti.

Na ovoj edukaciji, prisustvovali su predstavnici Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, Udruženja UTVSI, Udruženje pružalaca komunalnih usluga Republike Sjeverne Makedonije (ADKOM) Skoplje, Zajednice opština Crne Gore, Udruženja vodovoda Crne Gore, Udruženja lokalne autonomije Albanije, Udruženja vodovoda i kanalizacije Kosova (SHUKOS), te Mreže udruženja lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS).