Održana Izborna Skupština Saveza općina i gradova FBiH

29.Sep.2021.
Izborna Skupština 29.09.2021

Izborna Skupština Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBIH) održana je danas u Neumu.

Članovima Skupštine Saveza općina i gradova FBiH (načelnicima i gradonačelnicima) se u uvodnom obraćanju obratio predsjedavajući Skupštine Saveza gospodin Faris Hasanbegović, predsjednik Predsjedništva gospodin Ivan Vukadin, zamjenik predsjednika Predsjedništva gospodin Hamdo Ejubović, gospođa Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova Federacije BiH, gospodin Mario Vignjević, predstavnik Ambasade Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, koji je naglasio važnost i značaj Saveza općina i gradova FBiH, kao i podršku Ambasade Kraljevine Švedske u BiH u jačanju rada Saveza kao predstavnika jedinica lokalne samouprave u FBiH.

U tematskom dijelu Skupštine, uvodničar gospodin Enver Išerić, direktor Zavoda za javnu upravu pri Federalnom ministarstvu pravde sa prisutnima je diskutovao primjenu Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH i značaju za jedinice lokalne samouprave. Zaključeno je da ministarstvo u saradnji sa Savezom radi na usaglašavanju zajedničkih stavova po pitanju mogućih izmjena Zakona.

Na Skupštini su jednoglasno usvojeni izvještaji o radu Saveza općina i gradova FBiH i izvještaj direktora Saveza općina i gradova FBiH.

Tokom radnog dijela Izborne skupštine, izabrani su predstavnici tijela i organa Saveza općina i gradova FBiH, tako je gospodin Suad Huskić izabran za predsjedavajućeg Skupštine Saveza, gospodin Smiljan Vidić za zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, gospodin Hamdo Ejubović za predsjednika Predsjedništva Saveza, a gospodin Mladen Mišurić Ramljak za zamjenika predsjednika, a čije funkcije će se rotirati nakon dvije godine.

Novo rukovodstvo Saveza u svojim obraćanjima prisutnima naglasili su potrebu za jedinstvenim stavovima članica u zastupanju interesa jedinica lokalne samouprave pred višim nivoima vlasti.

Aktivnosti i unapređenje rada Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine podržavaju Ambasada Kraljevine Švedske i Ambasada Švicarske u BiH.