Održana IX Konferencija „Digitalizacija usluga na lokalnom nivou“ u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave

06.Oct.2021.
Konferencija 4.10.2021

U ponedjeljak 04.10.2021. godine u Neumu, u okviru Sistema obuke za jedince lokalne u Federaciji Bosne i Hercegovine, održana je IX. godišnja konferencija „Digitalizacija usluga na lokalnom nivou” u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine.

Na konferenciji je učešće uzelo 58 učesnika, uz prisustvo gradonačelnika i načelnika, predstavnika vladinih i nevladinih institucija i međunarodnih organizacija.

Konferencija je organizovana u svrhu razmjene informacija i predstavljanje najboljih praksi. U uvodnom obraćanju prisutnima su se obratili direktor Agencije za državnu službu FBiH, gdin Refik Begić, gdin Amir Kupusija ispred Savez općina i gradova Federacije BiH te domaćin konferencije načelnik Općine Neum gdin Dragan Jurković.

U prvoj sesiji „Prvi napori u digitalizaciji javnih usluga: razlozi, uspjesi i neuspjesi“ dat je strateški i regulatorni okvir razvoja e-uprave u BiH. U ovom panelu učešće su uzeli gđa Aida Soko iz Ureda premijera Federacije BiH, gđa Ivana Šarić, iz Generalnog sekreterijata Vijeća ministara BiH i gdin Dejan Buha iz UNDP-a BiH.

U drugoj sesiji „Uspješni projekti digitalizacije javnih usluga“ učesnicima su predstavljeni uspješni projekti digitalizacije javnih usluga iz Republike Hrvatske (Grad Rijeka) i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije (Srbijansko-korejski informatički Centar).

Primjere najbolje prakse u digitalizaciji javnih usluga predstavili su i lideri lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini: gdin Mirnes Bajtarević, načelnik Općine Kakanj, gdin Edin Delić, načelnik Općine Lukavac i pomoćnik općinskog načelnika Općine Centar, gdin Haris Sijarić.

U trećoj sesiji, dobitnici SDG nagrada za 2021. godinu, dr. Hasan Tanović (Općina Novo Sarajevo) i gdin Armin Halitović (Općina Bosanska Krupa) predstavili su znanja i uspješna iskustva u odgovorima na pandemiju COVID 19. Ovogodišnje priznanje je uručeno onim jedinicama lokalne samouprave koje su pružile kvalitetan odgovor na COVID-19, dizajnirajući i realizirajući mjere ekonomskog oporavka i podrške privatnom sektoru.

Gdin Mirza Ganić, gradonačelnik Grada Visoko također je istakao dostignuća u uvođenju mjera u oblasti unapređenja zdravstvenog sistema.

Načelnik Općine Jajce, gdin Edin Hozan također se kratko obratio učesnicima i dao kratak osvrt na temu ovogodišnje konferencije.