Održana 6. redovna sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH

31.Jan.2023.
6. Predsjednistvo

Šesta sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine održana je 31.01.2023. godine u hotelu “Hotel Blanca Resort & Spa” na Vlašiću u Travniku.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza Hamdo Ejubović, a prisustvovali su zamjenik predsjednika Mladen Mišurić - Ramljak te gradonačelnici/načelnici i predstavnici općina i gradova Ljubuški, Ilidža, Novi Grad Sarajevo, Domaljevac - Šamac, Travnik, Livno, Kalesija, Neum, Sarajevo i Banovići u svojstvu čanova Predsjedništva Skupštine Saveza ili izvjestioca po pojedinim tačkama sjednice.

Kada je u pitanju Zakon o izmjenama Zakona o vodama Kantona Sarajevo, Predsjedništvo Saveza je donijelo zaključak da Savez, u ime jedinica lokalne samouprave Kantona Sarajevo, prema Ustavnom sudu Federacije BiH podnese zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u vezi sa ovim Zakonom. Savez nije konsultovan prilikom usvajanja predmetnih izmjena Zakona o vodama KS, a što je zakonska obaveza propisana članom 56. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH. Osim toga, Predsjedništvo je stava da je prekršen i član 34. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH koji propisuje da svaki prijenos dodatnih nadležnosti prati i prijenos adekvatnih izvora finansiranja.

Predsjedništvo Saveza je informisano o aktivnostima na revidiranju modela finansijske samoodrživosti obuke za zaposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH, a koje je pokrenulo Koordinaciono tijelo za obuku. U skladu s tim, Predsjedništvo je podržalo ove aktivnosti kojima će se izvršiti prilagođavanje ovog modela novim prilikama koje se odnose na promjena u pogledu troškova obuka za izabrane zvaničnike i državne službenike i namještenike.

Predsjedništvo Saveza je informisano o odgovoru Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope na molbu Saveza za podršku Kongresa u cilju usklađivanja zakonskih propisa sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. U skladu s tim, Kongres će u narednom periodu uputiti u Bosnu i Hercegovinu eksperte iz oblasti primjene Evropske povelje o lokalnoj samoupravi kako bi izvršili analizu neusklađenosti zakona za Evropskom poveljom.

Članovi Predsjedništva su upoznati sa aktivnostima Saveza na jačanju kapaciteta jedinica lokalne samouprave za apsorpcijom EU fondova.

“Savez općina i gradova FBiH anketirat će općine i gradove kako bi dobili jasnu sliku koliko je uzurpirano prava jedinicama lokalne samouprave od strane kantona i Federacije BiH. Pored toga, saznat ćemo koliko je obaveza dato općinama a da ih ne prate finansijska sredstva”, kazao je predsjednik Ejubović.

Najavljena je zajednička sjednica Predsjedništva Saveza općina i gradova FBiH i Saveza opština i gradova Republike Srpske pod pokroviteljstvom Vijeća Evrope.

Napomena: Video izjave predsjednika Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH Hamde Ejubovića kao i inserti sa sjednice Predsjedništva, kao i fotografije se nalaze na linku:

https://wetransfer.com/downloads/cb85579d70215647f68962f733f282e820230131164354/f26413?utm_campaign=TRN_TDL_05&utm_source=sendgrid&utm_medium=email&trk=TRN_TDL_05