Održan sastanak na temu Nacrta Zakona o zakupu poslovnog prostora Kantona Sarajevo

17.Apr.2024.
slika

U prostorijama Općine Centar Sarajevo, 15.4.2024. godine održan je sastanak na temu Nacrta Zakona o zakupu poslovnog prostora Kantona Sarajevo. Skupština Kantona Sarajevo je na 14. radnoj sjednici održanoj dana 07.03.2024. godine donijela Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Zakona o zakupu poslovnog prostora i koji se stavlja na javnu raspravu.

Važno je naglasiti kako Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine nije konsultovan u postupku donošenja Nacrta Zakona o zakupu poslovnog prostora, a što je zakonska obaveza propisana članom 56. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pomoćnica načelnika Općine Centar za privredu i poslovne prostore Neira Mlinarević, istakla je kako je stav svih jedinica lokalne samouprave iz Kantona Sarajevo da nacrt Zakona može da bude predmet rasprave na Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, s obzirom da isti oduzima pravo slobodnog i samostalnog raspolaganja imovinom jedinica lokalne samouprave.

“Iz prethodnog perioda postoje presude Ustavnog suda FBiH kojima je utvrđeno da je Kanton Sarajevo povrijedio pravo općina na lokalnu samoupravu. Osim navedenog u Nacrtu Zakona postoje kontradiktornosti po pitanju dodjele, raspolaganja, korištenja i iseljenja poslovnih prostora koje uopće nije predviđeno. Imamo i jedan primjer. Ukoliko Zakon bude usvojen u predloženom tekstu poslovne prostore ne bi bilo moguće dodijeliti neposrednom pogodbom, nego samo putem javnog oglasa. Prednost neposredne pogodbe jeste što se poslovni prostori dodjeljuju ustanovama koje imaju društvenu, zdravstvenu i institucionalnu korist za općine kao i sam Kantona Sarajevo. Mi u Općini Centar dodjeljujemo poslovne prostore neposrednom pogodbom, između ostalog, i Javnoj ustanovi Dom zdravlja  Kantona Sarajevo - Organizacionoj jedinici Vrazova Centar. Njegov mjesečni zakup iznosi 7.330 KM sa PDV-om. Na način kako je predviđeno novim nacrtom Zakona, Dom zdravlja bi u narednom periodu nakon donošenja Zakona morao plaćati 87.990 KM za jedan mjesec zakupa poslovnih prostora. Smatramo kako je ovo dovoljan pokazatelj koliko bi narušili egzistenciju mnogih državnih institucija BiH”, kazala je Mlinarević.
Sastanak je organizovao Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, koji je u skladu sa članom 51. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“broj: 49/06 i 51/09), zakonski zastupnik jedinica lokalne samouprave pred višim nivoima vlasti.