Javni poziv za Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI)

10.May.2023.
CFLI

Ambasada Kanade za Mađarsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu objavila je godišnji javni poziv za Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI). CFLI program podržava projekte manjeg obima, ali snažnog učinka, osmišljene i kreirane prvenstveno od strane lokalnih partnera, koji su u skladu sa sljedećim tematskim prioritetima Globalnih poslova Kanade:
 
•    Inkluzivno upravljanje, uključujući različitosti i LGBTQI+ demokratiju, ljudska prava i vladavinu prava.
•    Mir i sigurnost, sa fokusom na sprečavanje sukoba i izgradnju mira.
•    Rodna ravnopravnost i osnaživanje žena i djevojaka.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je utorak, 6. juni 2023.g, 23:59 sati.

Javni poziv, kao i opis i informacije o načinu prijavljivanja, dostupni su na sljedećem linku: https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/cfli-fcil/2023/bosnia-bosnie.aspx?lang=eng