Javni poziv za angažovanje resursnog lica za uspostavljanje i isporuku Klaster učenja o društvenim uslugama u zajednicama

29.Mar.2024.
jp

U sklopu Projekta „Regionalna saradnja za bolju socijalnu uključenost na lokalnom nivou“ objavljuje se Javni poziv za angažovanje Resursnog lica za uspostavljanje i isporuku Klaster učenja o društvenim uslugama u zajednicama (Dnevni centar i mobilni terenski timovi).

NALAS projekat „Regionalna saradnja za bolju socijalnu uključenost na lokalnom nivou“ bavi se nedovoljnim institucionalnim kapacitetima i znanjem administracije lokalne samouprave i drugih relevantnih lokalnih aktera iz ekonomija Zapadnog Balkana u identifikaciji potreba ugroženih grupa građana, razvoju lokalnih politika zasnovanih na dokazima u oblasti socijalne zaštite i osiguravanja pristupa lokalnim uslugama kroz inovativne društvene pristupe. Pored toga, projekat jača kapacitete Mreže udruženja lokalnih vlasti u jugoistočnoj Evropi kako bi se tema socijalnog uključivanja postavila na više mesto na dnevnom redu mreže i njenih udruženja članica.

Javni poziv ostaje otvoren do 07. aprila do 16:00h i prijave slati na mail: aida@sogfbih.ba.

Tekst javnog poziva nalazi se ispod u dodatku.