Informacija za jedinice lokalne samouprave o obukama Direkcije za evropske integracije (DEI) za mjesec maj

28.Apr.2022.
dei

Direkcija za evropske integracije (DEI) u maju organizuje sljedeće obuke:

6. maj 2022. godine

„Pregovaranje o procesu pristupanja Evropskoj Uniji“

Rok za prijavu učešća: 3.5.2022. godine

Mjesto izvođenja obuke: Sarajevo

 

10. i 11. maj 2022. godine

„Metode načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva“

Rok za prijavu učešća: 5.5.2022. godine

Mjesto izvođenja obuke: Mostar

 

12. i 13. maj 2022. godine

„Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropskoj uniji“

Rok za prijavu učešća: 5.5.2022. godine

Mjesto izvođenja obuke: Mostar

 

17. i 18. maj 2022. godine

„Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije“

Rok za prijavu učešća: 12.5.2022. godine

Mjesto izvođenja obuke: Sarajevo

 

25. maj 2022. godine

„Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija“

Rok za prijavu učešća: 20.5.2022. godine

Mjesto izvođenja obuke: Sarajevo

 

27. maj 2022. godine

„Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije“

Rok za prijavu učešća: 24.5.2022. godine

Mjesto izvođenja obuke: Sarajevo

 

31. maj i 1. juni 2022. godine

„Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata  za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropskoj uniji“

Rok za prijavu učešća: 27.5.2022. godine

Mjesto izvođenja obuke: Bihać

Sve detaljne informacije o obukama i načinu prijave dostupne su na: https://www.dei.gov.ba/bs/obuke-bs-7?page=1